Elevtjenester

Elevtjenester er et samlebegrep på ulik støtte-, veilednings- og hjelpekompetanse på skolen. Elevtjenesten består av rådgivere, miljøterapeut, helsesykepleier og Helsestasjon for ungdom (HFU), pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT).

Elevtjenesten har som målsetting å jobbe forebyggende for at du som ung voksen skal oppleve å mestre livets opp- og nedturer, ta gode valg, ha et trygt og godt skolemiljø og oppleve faglig- og sosial utvikling.

Elevtjenestene holder til i 2. etasje - Rådgiverne og miljøterapeuten i samme avdeling, OT og PPT litt lenger inn i gangen, inn grå dør til høyre når du kommer inn i hallen etter trappene. 

Helsesykepleier og Helsestasjon for ungdom (HFU) holder til i 1. etasje, inn til høyre ved hovedinngangen, så første dør til høyre i gangen deretter.