Helsetjenester

Kommunene sørger for skolehelsetjeneste ute på de videregående skolene
Helsesykepleiere Anne Marte, Linda og Liv samt lege Jostein på venterommet utenfor kontorene.

Skolehelsetjenesten

Tjenesten skal bidra til å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold. Forebygge sykdom og skade. Utjevne sosiale helseforskjeller. Forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt. Skolehelsetjenesten kan bidra med henvisninger videre i andrelinjetjenesten.

Skolehelsetjenesten skal samarbeide tett med skolen, og jobber både med èn til èn samtaler, grupper og klasseundervisning. Skolehelsetjenesten er et lavterskel-tilbud med «åpen dør». Helsesykepleier er underlagt helseloven, og har streng taushetsplikt. Tjenesten er gratis og du får ikke fravær.

Helsesykepleier

Linda Kristiansen er tilgjengelig på skolen mandag og tirsdag kl 9-14.
Bestill tid på snap, teams, sms eller epost. Kun timebestilling - du MÅ avtale tid på forhånd.

Teams - Linda Kristiansen
E-post - linda.kristiansen@kragero.kommune.no
Telefon - 917 83 946
Snap:

Helsesosterkvg på snap.jpg.png

Noe av det du kan snakke med helsesykepleier om:

 • Strevsomme tanker og følelser
 • Alt som har med psykisk og fysisk helse å gjøre
 • Angst, stress og nedstemthet
 • Livssituasjon – forholdet til skole, venner, kjæreste, familie
 • Rus – bekymring for eget eller andres rusbruk
 • Seksualitet og seksuell helse
 • Prevensjonsveiledning; inkl. gratis kondomer og resept på p-piller
 • Seksuelt overførbare sykdommer, inkl. klamydiatest
 • Graviditet
 • Abort
 • Nødprevensjon
 • Kosthold og fysisk aktivitet
 • Vansker i forhold til mat
 • Andre bekymringer og opplevelser som virker inn på hvordan du har det
   

Fysioterapeut

Fysioterapeut Trine har kontortid på skolen tirsdager fra kl. 9-11 denne høsten. Bestill time via helsesykepleier Linda på snap, eller på tlf 99 21 74 47 direkte til Trine. 

Fysioterapeuten holder til i 1. etasje ved siden av helsesykepleieren.

 

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 17.09.2021 kl.09.50