NAV-veileder i videregående skole

NAV-veilederen foran døra til Elevtjenester.
Bjørn Emil foran inngangen til Elevtjenestens kontorer der han holder til Foto: T.S.H.

Publisert:

02.11.2022

Oppdatert:

02.11.2022 kl.15.05

NAV-veileder i videregående skole jobber for å redusere frafall i videregående skole og å bidra til at flere fullfører videregående opplæring.

Dette gjøres gjennom sosialfaglig rådgivning knyttet til forhold som kan hindre gjennomføring av skolegang, som arbeid, bolig/hjemmeforhold, familie/nettverk og økonomi.

Målgruppen er ungdom mellom 15 og 21 år som står i fare for å avbryte videregående opplæring, eller som står utenfor utdanning og arbeidsliv.

Nav veilederen skal være til stede på skolen 4 dager i uken og er en del av skolens elevtjeneste. Skal jobbe tett med skolen, arbeidsgivere og instanser som jobber med ungdom. 

Kontortid: mandag, tirsdag, torsdag, fredag 

 

Kontaktinformasjon:

Bjørn Emil Arctander

Telefon: 96 04 77 93

E-post: bjorn.arctander@vtfk.no

Eller ta kontakt via Teams.