Rådgivning

Har du behov for å prate med rådgiver? Send e-post, SMS eller chat i Teams så tar vi kontakt med deg så fort vi kan.

Søknadsfrister

Søknadfrist til vgs skoleåret 2021/2022 er 1. mars for ordinære søknader, og 1. februar for individuell behandling. Du må søke hvert år. 

Spørsmål om privatisteksamen? Se privatistweb for mer informasjon. Oppmelding to ganger i året: 15. september og 1. februar. NB! Ingen mulighet å søke dagen etter fristen. 

Privatistweb

VG 3 elev?

Husk søknadsfristen til høyere utdanning for hovedopptak 15. april. Noen utdanninger har søknadsfrist før denne datoen, noen har opptak hele året.

søk på samordnaopptak

Skal du være lærling skoleåret 2021/2022?

OKOS Telemark for offentlig sektor og lærlingkontorene for privat sektor vil svare på spørsmål rundt intervjuer, krav og annet. 

OKOS Telemark

Karriereveiledning

Noen av rådgivers oppgaver er å gi yrkes- og utdanningsveiledning. Denne veiledningen kan foregå i grupper, eller eleven kan be om individuell veiledning i forbindelse med valg av studie og yrke, samt søknader til videregående skoler eller universiteter og høyskoler. Eleven kan ta kontakt hvis en har fagvansker eller trenger hjelp til å velge fag.

Dersom en elev har personlige og/eller sosiale vansker, kan rådgiver også hjelpe til med å gi veiledning eller å formidle kontakt med instanser utenfor skolen, f.eks. PP-tjenesten, helse- og sosialvesenet eller andre. I spesielle tilfeller kan vi hjelpe til med å kontakte Lånekassen.

Lånekassen

Vi har laget informasjonsfilmer om flyktningstipend med tekst og tale på språkene somali, tigrinja, arabisk og norsk som du finner på våre nettsider. 
 
Tidligere i år laget vi brosjyrer med informasjon til flyktninger og andre immigranter om Lånekassens ordninger. Disse finnes på somali, tigrinja, arabisk og farsi (persisk).  
 
Vi håper dere får nytte av det nye materiellet i informasjonsarbeidet dere gjør overfor elevene. 
 
Filmene og brosjyrene finner dere her
 
I tillegg ligger filmene og brosjyrene på Lånekassens kundesider. 

 

Rådgiver har taushetsplikt. Dersom det skulle være aktuelt å formidle opplysninger videre, vil det skje bare etter avtale med elev/foresatte.

 

 

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 08.12.2021 kl.10.30

Hege Nikolaisen
Rådgiver og T-leder
Jan Solum
Rådgiver