Rådgivning

Har du behov for å prate med rådgiver? Send e-post, SMS eller chat i Teams så tar vi kontakt med deg så fort vi kan.

Søknadsfrister

Søknadfrist til vgs skoleåret 2021/2022 er 1. mars for ordinære søknader, og 1. februar for individuell behandling. Du må søke hvert år. 

Spørsmål om privatisteksamen? Se privatistweb for mer informasjon. Oppmelding to ganger i året: 15. september og 1. februar. NB! Ingen mulighet å søke dagen etter fristen. 

Privatistweb

VG 3 elev?

Husk søknadsfristen til høyere utdanning for hovedopptak 15. april. Noen utdanninger har søknadsfrist før denne datoen, noen har opptak hele året.

søk på samordnaopptak

Skal du være lærling skoleåret 2021/2022?

OKOS Telemark for offentlig sektor og lærlingkontorene for privat sektor vil svare på spørsmål rundt intervjuer, krav og annet. 

OKOS Telemark

Generelt

Noen av rådgivers oppgaver er å gi yrkes- og utdanningsveiledning. Denne veiledningen kan foregå i grupper, eller eleven kan be om individuell veiledning i forbindelse med valg av studie og yrke, samt søknader til videregående skoler eller universiteter og høyskoler. Eleven kan ta kontakt hvis en har fagvansker eller trenger hjelp til å velge fag.

Dersom en elev har personlige og/eller sosiale vansker, kan rådgiver også hjelpe til med å gi veiledning eller å formidle kontakt med instanser utenfor skolen, f.eks. PP-tjenesten, helse- og sosialvesenet eller andre. I spesielle tilfeller kan vi hjelpe til med å kontakte Lånekassen.

Rådgiver har taushetsplikt. Dersom det skulle være aktuelt å formidle opplysninger videre, vil det skje bare etter avtale med elev/foresatte.

 

 

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 22.10.2020 kl.14.03

Hege Nikolaisen
Rådgiver og T-leder
Jan Solum
Rådgiver