Russestyret

Oversikt over hvem som fyller de ulike rollene i russestyret skoleåret 20/21. Styret ble demokratisk valgt ved avstemning, og de skal det kommende året jobbe med litt av hvert som angår russetiden!

Styrets medlemmer

President: Juni Anne Eikeland (3SAM) har hovedansvaret for styret

Visepresident: Camilla Hansen Bjørkkjær (3INN) er presidentens medhjelper og erstatter på møter


Økonomisjef: Fredrik Lønnerød Torp (3INN) har ansvar for regnskap og generell økonomi


Festsjef: Vilde Isaksen Opkvitne (3REA) har ansvar for planlegging og organisering av ulike arrangementer som f.eks. russeball 


Sekretær: Mathias Hasseleid Behring (3REA) tar notater og lager referater fra styrets møter


Web og PR ansvarlig: Helene Rinde Heia (3ID) og Milla Løvstad Solberg (3INN) har ansvaret for å oppdatere russens egne side på skolens hjemmeside, samt andre sosiale medier


Politi: Eirik Thoner Pedersen (3ID) og Elias Johansen Menstad (3PBA) har ansvaret for at russen holder seg til de avtalene som russestyret har inngått med skolen


Prest: Malin Myra (3SAM) og Jesper Hareide (3REA) har ansvaret for gjennomføringen av russedåpen


Helsesøster: Nathalie Johansen Voje (3INN) har ansvaret for opplysning rundt prevensjon og sikker sex overfor russen


Knutesjef: Luna Olsen Langeland (3ID) og Mariken Mastereid (3SAM) har ansvaret for å lage skolens russeknuter, samt og passe på at disse blir godkjent av russestyret og skolens ledelse


Redaktør: Sarah Carina Elisabeth Dürlinger (3SAM) er sjef for alt arbeid i forhold til russeavisa

 

Trivselsansvarlig: Ivar Ellegård (3INN)


Øvrige styremedlemmer: Frida Robudal (3PBA) og Alise Olsen (3SAM) bidrar i de styrerollene det er behov for ekstra hjelp

 

blobid1.png

Følg russen på instagram:

instagram.com/kragarussen

Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 18.02.2021 kl.11.02