Elevråd og skolemiljøutvalg

Elevråd

Elevrådet ved skolen består av valgte tillitselever som representerer alle elevene på skolen. De jobber med blant annet læringsmiljø, arbeidsforhold og velferdsinteresser for elvene.

Hvis du har et problem, ta dette opp med tillitseleven, elevrådet, Elevorganisasjonen eller ledelsen ved skolen din. Elev- og lærlingombudet kan bistå med råd og veiledning. Mer om elev- og lærlingombudet.

Elev- og lærlingombudet i Telemark skal bistå elever i saker som gjelder:

  • elevers rettigheter
  • elevmedvirkning
  • skolemiljø
  • enkeltsaker


Elevorganisasjonen er en organisasjon for deg som er elev eller lærling under videregående opplæring i Norge. Nettsidene deres finner du på elev.no

Elevrådsstyret
Leder Johannes M. Brekka 2REA Tlf. 477 10 552
Nestleder Oliver J. Milett 2SAM Tlf. 978 72 748
Sekretær Robin Relling 1TIB Tlf. 942 49 502
Øk.ansvarlig Marita S. Johnsen 3PBA Tlf. 974 86 817
Medlemmer Kari Aarø 2BUA Tlf. 917 50 903
  Karin Moe 2IDA Tlf. 957 05 341
  Jesper Lunøe 3REA Tlf. 479 25 115
  Ingrid A. Magamadova 1STA Tlf. 414 94 963 
  Celina S. Jonsfet 1STO Tlf. 949 84 020 
  Haj Mohamad 2HEA Tlf. 409 40 913

 

Skolemiljøutvalg (SMU)

Skolemiljøutvalget skal sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø.

Leder: MIljøterapeut Benedicte Helle
Nestleder: Johannes M. Brekka
Består også av resten av elevrådstyret

 

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 19.10.2020 kl.11.10