Elevråd og skolemiljøutvalg

Elevrådet ved skolen består av valgte tillitselever som representerer alle elevene på skolen. De jobber med blant annet læringsmiljø, arbeidsforhold og velferdsinteresser for elvene.

Elevråd

Hvis du har et problem, ta dette opp med tillitseleven, elevrådet, Elevorganisasjonen eller ledelsen ved skolen din. Elev- og lærlingombudet kan bistå med råd og veiledning. Mer om elev- og lærlingombudet.

Elev- og lærlingombudet i Telemark skal bistå elever i saker som gjelder:

  • elevers rettigheter
  • elevmedvirkning
  • skolemiljø
  • enkeltsaker


Elevorganisasjonen er en organisasjon for deg som er elev eller lærling under videregående opplæring i Norge. Nettsidene deres finner du på elev.no

Elevrådsstyret
Leder Juan R. Ahmed 3PB
Nestleder Ida Miri Fjære 2HE
Sekretær Tia Aleksandra Ekstrøm-Belle 1ID
Økonomiansvarlig Jørgen Grimsrud Halvorsen 1BA
Sosiale medier Jacob Jeppe Liane Lavik 2STS
Psykisk helse Nils Henrik Sandvik Leivann 2STR

 

Skolemiljøutvalg (SMU)

Skolemiljøutvalget skal sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget er sammensatt av representanter fra skolens ledelse, ansatte og elevrådsstyre.
Utvalget jobber for å ivareta og forbedre et godt skolemiljø. Det skal gjennomføres jevnlige møter gjennom hvert skoleår.

Skoleåret 21/22 har vi jobbet med elevmedvirkning inn mot fagdager for elevene gjennom skoleårene som kommer. Sammen med representanter på fylket skal det gjennomføres en halv fagdag for elevrådet sammen med Elevrådskontakten (miljøterapeut). På denne fagdagen har vi hovedfokus på de kommende fagdagene i neste skoleår og hvordan elevene kan medvirke for at disse dagene skal bli spennende og lærerike for både lærere og elever. 
På siste SMU møte var det enighet mellom elevene, ledelse og ansatte om at det er ønskelig med en omstrukturering av elevrådet. Våren 2022 blir første gang det gjennomføres valg for elevrådet som skal fungere skoleåret 22/23. Det blir gjort endringer på tillitsvalgt og vara rollene. Her vil vi jobbe for at begge de valgte fra hver klasse skal få samme opplæring og sammen representere klassen. Dette kan gjøre det lettere for elevene å gjennomføre klassens time, samt at det er flere representanter i elevrådet som kan dele oppgaver seg imellom gjennom skoleåret. 
På den kommende fagdagen blir det også satt av tid til opplæring av elevrådet, de forskjellige rollene og hva elevrådet kan jobbe med for å bedre skolemiljøet. 

Leder: Miljøterapeut Benedicte Helle
Nestleder: 
Består også av resten av elevrådstyret

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 13.05.2022 kl.13.14