Elevråd og skolemiljøutvalg

Elevråd

Elevrådet ved skolen består av valgte tillitselever som representerer alle elevene på skolen. De jobber med blant annet læringsmiljø, arbeidsforhold og velferdsinteresser for elvene.

Hvis du har et problem, ta dette opp med tillitseleven, elevrådet, Elevorganisasjonen eller ledelsen ved skolen din. Elev- og lærlingombudet kan bistå med råd og veiledning. Mer om elev- og lærlingombudet.

Elev- og lærlingombudet i Telemark skal bistå elever i saker som gjelder:

  • elevers rettigheter
  • elevmedvirkning
  • skolemiljø
  • enkeltsaker


Elevorganisasjonen er en organisasjon for deg som er elev eller lærling under videregående opplæring i Norge. Nettsidene deres finner du på elev.no

Elevrådsstyret
Leder      
Nestleder      
Sekretær      
Øk.ansvarlig      
Medlemmer      
       
       
       
       
       

 

Skolemiljøutvalg (SMU)

Skolemiljøutvalget skal sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø.

Leder: 
Nestleder: 
Består også av resten av elevrådstyret

 

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 14.09.2021 kl.14.38