Elevråd og skolemiljøutvalg

Elevrådet ved skolen består av valgte tillitselever som representerer alle elevene på skolen. De jobber med blant annet læringsmiljø, arbeidsforhold og velferdsinteresser for elvene.

Elevråd

Hvis du har et problem, ta dette opp med tillitseleven, elevrådet, Elevorganisasjonen eller ledelsen ved skolen din. Elev- og lærlingombudet kan bistå med råd og veiledning. Mer om elev- og lærlingombudet.

Elev- og lærlingombudet i Telemark skal bistå elever i saker som gjelder:

  • elevers rettigheter
  • elevmedvirkning
  • skolemiljø
  • enkeltsaker


Elevorganisasjonen er en organisasjon for deg som er elev eller lærling under videregående opplæring i Norge. Nettsidene deres finner du på elev.no

Elevrådsstyret
Leder Juan R. Ahmed 3PB
Nestleder

Ida Miri Fjære

2HE
Sekretær Tia Aleksandra Ekstrøm-Belle 1ID
Økonomiansvarlig Jørgen Grimsrud Halvorsen 1BA
Sosiale medier Jacob Jeppe Liane Lavik 2STS
Psykisk helse Nils Henrik Sandvik Leivann 2STR

 

Skolemiljøutvalg (SMU)

Skolemiljøutvalget skal sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø.

Leder: Miljøterapeut Benedicte Helle
Nestleder: Ikke valgt enda
Består også av resten av elevrådstyret

 

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 04.10.2021 kl.14.35