Skolens ledelse

Skolens ledelse består av fem personer; Rektor, avdelingsleder administrasjon, avdelingsleder pedagogisk støtte og avdelingsledere undervisning.

Rektor og ledergruppe

Hilde Rønning Clausen

Rektor

hilde.clausen@vtfk.no

452 69 177

35 91 95 06

Bilde av og kontaktinfo for Anne Lene S Olsen
Anne Lene Sørø Olsen

Avdelingsleder pedagogisk støtte

anne.lene.soro.olsen@vtfk.no

920 44 250

35 91 95 15

Bilde av og kontaktinfo for Stein Schille
Stein Schille

Avdelingsleder administrasjon

stein.schille@vtfk.no

930 02 639

35 91 96 19

Avdelingsledere

Bilde av og kontaktinfo for Marit Haug
Randi Marit Haug

Avdelingsleder undervisning

randi.marit.haug@vtfk.no

920 89 141

35 91 95 04

Bilde av og kontaktinfo for Geir Westhrin
Geir Westhrin

Avdelingsleder undervisning

geir.westhrin@vtfk.no

930 98 823

35 91 95 11