Skolens ledelse

Skolens ledelse består av fem personer; Rektor, administrasjonsleder, studieleder, avdelingsleder studiespesialiserende (ST) og avdelingsleder yrkesfag (YF).

Rektor og ledergruppe

Hilde Rønning Clausen

Rektor

hilde.clausen@vtfk.no

452 69 177

35 91 95 06

Anne Lene Sørø Olsen

Studieleder

anne.lene.soro.olsen@vtfk.no

920 44 250

35 91 95 15

Stein Schille

Administrasjonsleder

stein.schille@vtfk.no

930 02 639

35 91 96 19

Avdelingsledere

Randi Marit Haug

Avdelingsleder yrkesfag

randi.marit.haug@vtfk.no

920 89 141

35 91 95 03

Geir Westhrin

Avdelingsleder studiespesialisering

geir.westhrin@vtfk.no

930 98 823

35 91 95 11