Arbeidsliv- og hverdagslivstrening (AHT)

Målgruppe


Skolen tilbyr en egen opplæring for ungdom med lærevansker og ulike utviklingshemninger som har behov for tilrettelegging utover det som tilbys i ordinære klasser. Opplæringen er rettet mot trening på grunnleggende ferdigheter, daglige gjøremål, arbeidstrening eller arbeidslignende aktiviteter og er definert som spesialundervisning (jf. Opplæringsloven § 5-1).

Søknadsprosess

Elever som har behov for dette tilbudet meldes inn av kommunalt PPT innen 1. oktober året før de starter (jf. Opplæringsloven § 6-17). Rådgiverne på den enkelte grunnskole bistår eleven og foresatte med den videre søknadsprosessen. For å trygge overgangen fra grunnskole til videregående skole inviteres det til overgangsmøter og besøk i god tid før oppstart.

Du kan lese mer om retten til spesialundervisning på vilbli.no

 

blobid5.jpg

Foto av elever på ekskursjon til Vitensenteret i Arendal og Studsdalen i Kragerø. Elevene på AHT (tidligere STO) er ute på tur hver uke.

Alle foto: ansatte ved Kragerø vgs

Publisert: 01.10.2020 Oppdatert: 03.02.2022 kl.13.24

Bilde av og kontaktinfo om Marit Haug Marit Haug
Avdelingsleder Yrkesfag