Voksenopplæring Helse og Oppvekstfag ved Kragerø vgs

Rett til voksenopplæring har de som fyller 25 år eller mer i løpet av skoleåret og som ikke tidligere har en fullført videregående utdanning
Lege og barn. Foto: Peopleimages

Vg1  Helse- og oppvekstfag

I august 2020 startet Kragerø videregående skole opp en klasse på dagtid. Undervisningen består av:

Fellesfag

Norsk (NOR1204+NOR1206), samfunnsfag (SAF1001) og matematikk 1P-Y(MAT1001)

Programfag

Yrkesutøvelse, Kommunikasjon, Helsefremmende arbeid og YFF (Yrkesfaglig fordypning)

 

Vg2 Helsearbeiderfag

I august 2021 fortsetter skolen med en klasse på dagtid som består av:

Fellesfag

Engelsk (Ny fagkode) og Naturfag (NAT1001)

Programfag

Yrkesutøvelse, Kommunikasjon, Helsefremmende arbeid og YFF.

 

I august 2021 vil vi med stor sannsynlighet også starte opp en ny vg1- klasse for voksne i Helse- og oppvekstfag.
 

Rett til voksenopplæring har de som fyller 25 år eller mer i løpet av skoleåret og som ikke tidligere har en fullført videregående utdanning. Søkere som har fagbrev har altså ikke slik rett. Likevel kan det hende at det kan tas inn søkere uten rett, men det vil sjelden kunne avklares før rundt skolestart i midten av august.

mer info om voksenopplæring

Undervisningen foregår på dagtid. I alle fag gis det standpunktkarakter ved opplæringens slutt, men man kan trekkes ut til skriftlige og muntlige eksamener.

Alle søkere til voksenopplæringen må søke elektronisk. Du søker ved å gå inn på vigo.no

Papirsøknader vil ikke bli behandlet.

Fyll ut søknadsskjemaet nøyaktig og legg inn all nødvendig dokumentasjon. Manglende dokumentasjon kan føre til at du ikke tas inn. 

Spørsmål om voksenopplæringen på Kragerø videregående skole, kan rettes til studieleder Anne Lene Sørø Olsen, tlf. 35 91 95 15 eller aller helst på e-post: anne.lene.soro.olsen@vtfk.no

Publisert: 01.10.2020 Oppdatert: 16.02.2021 kl.09.34

Anne Lene Sørø Olsen
Studieleder