Melsom videregående skole

Elever ler av noe de ser på pc-en

Fem barn vinker og smiler.jpg

Aksjonsdag for Prosjekt Peru

Fredag den 7. oktober, holder elevene sin aksjonsdag der de samler inn penger til et barnehjem og skole i Peru. Bidra gjerne! Vipps #126645     Klikk for mer informasjon

I fokus

Kulturlandskap i Tyskland

Informasjonsmøter angående fagturer til Tyskland

Teams-møtene for de ulike programområdene vil foregå på forskjellige dager. Klikk her for mer informasjon og lenker til møtene. Velkommen!

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.