Informasjon om elevundersøkelsen


Publisert:

09.11.2020

Oppdatert:

17.11.2020 kl.11.10

Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen.

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på nettsiden skoleporten.udir.no.

På Melsom vgs gjennomfører vi undersøkelsen i ukene 48 – 50

Informasjon til elever

Informasjon til foresatte

Lenke til undersøkelsen