Informasjon om standpunkt og klage på standpunkt


Publisert:

02.06.2020

Oppdatert:

16.09.2021 kl.13.38

Standpunktkarakterene offentliggjøres 12. juni og klagefristen er 10 dager.

Informasjon om klage på standpunkt finnes på fylkeskommunens nettsider under Regler og rettigheter: https://www.vtfk.no/reglerogrettigheter

En elev som vil klage på standpunktkarakteren, skal bruke digitalt skjema: Klage - vurdering/manglende vurdering

Kun denne fremgangsmåten for levering av klage på standpunktkarakter skal benyttes.