Klimatiltak i landbruket

Elever som står på et jorde
Elevene er ute og ser på forsøksfeltet Foto: Helle Marie S. Johannessen

Publisert:

23.09.2020

Oppdatert:

30.01.2023 kl.13.47

Elevene på naturbruk tilbringer naturligvis mange skoledager utendørs. Mye forgår her på skolen, men elevene er også ute og lærer av bransjen.

3LBA har nylig vært på markvandring om fangvekster i korn som klimatiltak, med NLR Viken. Fangvekster sås i, eller etter kulturvekster, og har som oppgave å dekke til og holde på jorda gjennom vinterhalvåret, for å hidre erosjon og fange næringsstoffer. Det er nå også stor fokus på fangvekster som tiltak for å fange/binde karbon til jorda, som en del av klimatiltakene i landbruket.

To planters ulike rotsystemer
Vekstvindu der vi kan se hvordan fangveksten vokser nedover i jorda og henter næring, løser jorda og bedrer jordstrukturen.
Frø og planter
Dette er de forskjellige sortene fangvekster som er sådd i forsøksfeltet.
Klump med jord i kar med vann
Demonstrasjon av hvordan jorda løses opp i vann, der vi tydelig ser hvordan bar jord (til høyre) vaskes ut, mens jord med fangvekster (til venstre) holder på strukturen.