Siste informasjon om Covid-19

Koronavirus illustrasjonsfoto av testsylindere på laboratorium
Foto: Morsa Images / Getty Images

Publisert:

13.08.2021

Oppdatert:

16.09.2021 kl.13.38

Drop-in koronavaksine til ungdom født i 2004/2005 som bor i Sandefjord kommune  (10/9-21)

Sandefjord kommune tilbyr drop-in vaksinering for ungdom bosatt i Sandefjord født i 2004 og 2005, onsdag 15 september og onsdag 22 september kl 15.00-17.00.

Vaksineringen foregår i Ishallen, Stadionveien 13.

Elever som er under 16 år må ha med underskrevet samtykkeskjema.

Eventuelle spørsmål til helse@sandefjord.kommune.no

Samtykkeskjema

 

Tilbud om vaksine til alle elever  (6/9-21)

Onsdag 8. september kommer Sandefjord kommune til Melsom vgs og vaksinerer elever.
 
Tilbudet gjelder alle alle elever uavhengig av bostedskommune. Ta med legitimasjon.
 
Elever under 16 år må ta med samtykkeskjema fra foresatte. Skjema finner du her: https://www.sandefjord.kommune.no/Aktuelt/ny-drop-in-for-ungdom/
 
Vaksinering vil skje trinnvis i Gymsalen til følgende tider:
AHT - klokka 0930
1NAA, 1NAB, 1MKA,1STA - klokka 1000
2HDA, 2LGA, 2MKA, 2STA - klokka 1030
3MKA, 3STA, 3NAA, 3LBA - klokka 1100
 
Spørsmål vedrørende vaksinering rettes til Sandefjord kommune, 33 41 60 50
 

Tilbud om vaksine til 2005-kullet  (26/8-21)

Sandefjord kommune tilbyr nå vaksinering til de som er født i 2005 . Tilbudet gjelder for de som er bosatt i kommunen, men andre elever som ikke har fått vaksine kan også komme. De som er født i 2005 og er under 16 år, trenger foresattes samtykke for vaksinering.

Her finner dere skjema for samtykke
 
Vaksinering for 2005-kullet vil skje på Melsom vgs onsdag 8. september. Nøyaktig tidspunkt på dagen kommer senere. Spørsmål vedrørende vaksinering rettes til Sandefjord kommune, 33 41 60 50
 
Rektor
 

Tilbud om vaksine til 2004-kullet  (26/8-21)

Sandefjord kommune tilbyr vaksinering til de som er født i 2004 . De ønsker å tilby de som er bosatt i kommunen, men andre kan også komme.

De som er født i 2004 trenger ikke samtykke fra foresatte.

Tidspunkt: Onsdag 1. september, 1500 - 1700 (Drop-in)
Sted for vaksinering: Ishallen, Stadionveien 13, Sandefjord.


Spørsmål vedrørende vaksinering rettes til Sandefjord kommune, 33 41 60 50

Rektor

 

Om reiser  (26/8-21)

 • Innenlandsreiser for elever og ansatte er greit så lenge man følger nasjonale og lokale smitteverntiltak.​

 • Utenlandsreiser for elevgrupper :
  Det åpnes ikke opp for ekskursjoner/studieturer for elever eller tjenestereiser for ansatte med grupper elever i perioden august til desember 2021 til land i eller utenfor EØS/Schengen området.
   
 • Utenlandsreiser for enkeltelever/-lærlinger:
  Det åpnes ikke opp for enkeltreiser for elever eller lærlinger i regi av VTFK i perioden august til desember 2021 til land i eller utenfor EØS/Schengen området. Dersom det for en lærling er helt nødvendig for å fullføre et påbegynt utdanningsforløp kan det vurderes i hvert enkelt tilfelle om reisen og oppholdet kan gjennomføres.

 • Utenlandsreiser for ansatte:
  Det er ikke smittevernmessig grunnlag for å skille mellom anbefalingene for ansatte som er på tjenestereise med elever og ansatte som er på tjenestereise uten elever. Det åpnes ikke opp for tjenestereiser til land i eller utenfor EØS/schengenområdet for ansatte i VTFK i 2021. 

 

Testing erstatter karantene  (13/8-21)

Fra 16/8 vil barn og unge slippe smittekarantene hvis noen i klassen/gruppen er smittet av covid-19. Dette vil erstattes av regelmessig testing med hurtigtester. Testingen vil organiseres og gjennomføres av kommunens mobile testteam.

Les mer om hvordan dette vil foregå og hvilke unntak som gjelder i lenkene nedenfor.