Ungdata-undersøkelsen


Publisert:

04.02.2021

Oppdatert:

04.02.2021 kl.16.02

I 2021 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Vestfold og Telemark blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde avsituasjonen i Vestfold og Telemark, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12 og elevene får beskjed av sin kontaktlærer om hvilket tidspunkt som er avsatt.

Les informasjon om undersøkelsen i dette dokumentet.