Viktig om smittevern

Foto: Foto: Mostphotos/WildMedia

Publisert:

09.11.2020

Oppdatert:

22.01.2021 kl.12.36

Vær hjemme hvis du er syk - Hold 1 meter avstand - Vask hender hyppig og bruk antibac.
Ved Melsom vgs. følger vi nasjonale myndigheter og fylkeskommunens retningslinjer for smittevern, og vi tilpasser det til vår skole. Vi har beredskapsplaner og rutiner som hjelper oss å ivareta smittevernet på best mulig måte, og gjør at vi er i stand til å kunne gjøre endringer raskt dersom det blir nødvendig. 

Alle ansatte ved skolen har fått instrukser for hva som er gjeldene smittevernstiltak, og har et ansvar for å sikre at alle elever er informert om dette. I tillegg er det viktig at alle som oppholder seg på skolens områder tilegner seg informasjon – og følger de regler vi til enhver tid har. 

Lenke til FHI sin informasjonsside om Koronaviruset.

22/01-2021

Kommuneoverlegen i Sandefjord og har besluttet at ungdomsskolene og VGS i kommunen skal ha rødt nivå tom tirsdag 2. februar. Det betyr at Melsom vgs. fortsetter med samme tiltaksnivå i første omgang til denne datoen. En videre avgjørelse vil bli tatt inn mot neste helg.

Smittetrykket i kommunen er høyt. Rødt nivå fordrer at vi holder minst en meters avstand i alle sammenhenger; både inne og ute. Kantina holdes stengt.

Ledergruppa vil over helgen mandag 25. januar gjøre en vurdering av hvorvidt vi skal gjenåpne gymsal, garderober og styrkerom.  

Planer for undervisning i januar

18/01-2021

Regjeringen har besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler kan gå tilbake til gult nivå fra onsdag 20. januar. 

Kommuner med høy smitte må vurdere om skoler fortsatt skal være på rødt nivå. Alle landets skoler skal følge gult nivå i trafikklysmodellen med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Hvilket tiltaksnivå den enkelte skole skal følge, henger sammen med den lokale smittesituasjonen. 

Kommuneoverlegen i Sandefjord har besluttet at ungdomsskolene og VGS i kommunen skal ha rødt nivå tom tirsdag 26. januar. Det betyr at Melsom vgs. fortsetter med samme tiltaksnivå tom tirsdag 26. januar. En videre avgjørelse vil bli tatt før kommende helg.

 

04/01-2021

Godt nytt år! Vi håper dere har hatt en fin jul og gode dager med ferie. Som følge av koronapandemien skal alle de videregående skolene i landet ha rødt tiltaksnivå nivå i første omgang frem til 18. januar.

Det viktigste tiltaket på rødt nivå er at vi må holde minst 1 meters avstand både i klasserom og fellesarealer. 1 meters regelen gjelder også utendørs.
I tillegg gjelder god hygiene og at vi skal være hjemme ved symptomer på luftveissykdommer.

Alle undervisningsplaner er oppdatert og blir fortløpende justert ved behov for endringer. Gymsal, garderober, styrkerom og kantine stenges frem til 18. januar. Matsalen holdes oppe for beboere i studentboligen. Besøk i studentboligen er ikke tillat i perioden.

Rektor

 

15/12-2020

Plan for undervisning fra og med uke 1 finner elevene på TEAMS i teamet «Skolen vår»

Vi minner om at planen kan endres med kort varsel dersom helsemyndighetene vurderer at situasjonen krever det. Det betyr at Melsom vgs kan gå fra Gult nivå  til Rødt nivå med kort varsel. Justering av planene kan skje i løpet av juleferien, så det er viktig å følge med på planene før første skoledag etter juleferien som er mandag 4. januar.

Her finner du planene for undervisning ut januar.

02/12-2020

Kommuneoverlegen i Sandefjord har justert fra rødt til gult tiltaksnivå i trafikklysmodellen fra og med førstkommende mandag 7. desember 2020. Utenfor klasserommet må elever og ansatte holde minst 1 meters avstand i alle situasjoner; både inne og ute. Vi må fortsatt holde god avstand i klasserommet og sitte på faste plasser. Kantina holdes stengt, for andre enn de som bor på studentboligen, frem til jul.

Timeplanene som nå gjelder videreføres frem til jul. Planer for januar, vil bli utarbeidet og informert om før juleferien. Jeg vil gjerne takke hver og en av dere for at vi til nå har unngått smitte på skolen. 

Rektor

25/11-2020

I dag er timeplanene oppdatert med ukene 49,50 og 51. Følg lenken i kunngjøringen i TEAMS «Skolen vår» og «Meldinger fra administrasjonen»

Vi minner også om at planene kan endres med kort varsel dersom helsemyndigheten vurderer at situasjonen krever det. Det betyr at Melsom vgs kan går fra rødt nivå tilbake til gult nivå hvor ordinære timeplaner med all undervisning på skolen gjelder.

24/11-2020

Det er fortsatt rødt nivå i Sandefjord kommune. Derfor fortsetter vi rutinen med redusert antall elever på skolen.
Følg med på OF-MEV-Skolen vår på Teams. Der finner du hvilke dager du skal møte på skolen og hvilke dager du får undervisning hjemme, via Teams. Sjekk ofte. Det kan komme endringer.

09/11-2020

Det blir endring i planene i forhold til undervisning. Det blir undervisning fra i morgen, tirsdag 10. november. Vi legger nå plan for resten av uka og denne legger vi ut på Teams i dag, så snart den er klar. Klassene kommer til å bytte på hvilke dager de skal møte på skolen og hvilke dager de får Teamsundervisning.

Vi ønsker at alle gjør det de kan for å unngå å benytte offentlig transport for i størst mulig grad å forebygge smitte.

06/11-2020

Grunnet smittetrykket i regionen, innfører Melsom vgs. smittverntiltak på rødt nivå. Vi må redusere antall elever og ansatte som er på skolen samtidig, for å sikre at myndighetens krav til avstand og andre smitteverntiltak blir overholdt. Mandag 9. november og tirsdag 10. november skal lærerne og administrasjonen planlegge undervisningen fremover. Det blir derfor ikke undervisning mandag 9. november og tirsdag 10. november. Unntaket er toppidrettstrening, YFF-utplassering og arbeidslivstrening (AHT) som går som normalt. Fra og med onsdag 11. november blir det innført en fordeling for når klassene skal ha undervisning på skolen, og når klassene skal ha undervisning på TEAMS. I løpet av tirsdag 10. november får elevene beskjed om hvordan organiseringen blir. Dette er en krevende situasjon for alle. Vårt felles bidrag er å etterleve smittevernreglene så godt vi klarer. Skolen samarbeider tett med kommunen, og vi vil fortløpende informere om eventuelle endringer.
Rektor

Siste nytt ang. rødt nivå fra fylkeskommunen.

02/11-2020

Midlertidig unntak ved fravær av helsegrunner forlenges ut skoleåret

Elever som har fravær av helsegrunner slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder fra og med 24. august 2020 og ut skoleåret 2020 - 2021. Merk at fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær. Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner ikke føres som fravær på vitnemål og kompetansebevis, og det skal unntas fraværsgrensen.

Jeg minner samtidig om viktigheten av å gi skriftlig varsel raskt til elever dersom det er tvil om manglende grunnlag for halvårsvurdering eller standpunktkarakter på grunn av for stort fravær.

Klikk her for oppdatert informasjon fra Udir

Klikk her for midlertidig forskrift som følge av utbrudd av covid-19

24/9-2020

22/9-2020

De videregående skolene i fylket er nå stengt for personer som ikke må være på skolen.
Dette for å unngå risiko for smitte. Les utfyllende informasjon.

18/8-2020

I dag har vi et gult beredskapsnivå. Det aller viktigste å vite og følge er: 

• Vær hjemme dersom du føler deg syk eller har luftveissymptomer 
• Hold en meter avstand til andre utenfor klasserommene 
• Vask hender hyppig – og bruk antibac på skolen

Vi opprettholder ekstra renhold på skolen. Vi har informasjonsplakater, informasjonsskjermer som oppdateres.

Dette er viktige punkter fra Utdanningsdirektoratet: 
• Ingen syke skal møte på skolen
• God hygiene
• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
• Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
• Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
• Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
• Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
• Unngå trengsel og store samlinger

I forbindelse med koronapandemien og smittesporing må skolen registrere alle eksterne besøkende, herunder foresatte og andre, i egen protokoll som ligger i resepsjonen i læringssenteret. Registeringen med navn og telefonnummer vil bli slettet etter 10 dager.

Studentboligen har eget system for registrering av eksterne besøkende.