Viktig om smittevern

Publisert:

17.08.2020

Oppdatert:

22.09.2020

Vær hjemme hvis du er syk - Hold 1 meter avstand utenfor klasserommet - Vask hender hyppig og bruk antibac.
Ved Melsom vgs. følger vi nasjonale myndigheter og fylkeskommunens retningslinjer for smittevern, og vi tilpasser det til vår skole. Vi har beredskapsplaner og rutiner som hjelper oss å ivareta smittevernet på best mulig måte, og gjør at vi er i stand til å kunne gjøre endringer raskt dersom det blir nødvendig. 

Alle ansatte ved skolen har fått instrukser for hva som er gjeldene smittevernstiltak, og har et ansvar for å sikre at alle elever er informert om dette. I tillegg er det viktig at alle som oppholder seg på skolens områder tilegner seg informasjon – og følger de regler vi til enhver tid har. 

Lenke til FHI sin informasjonsside om Koronaviruset.

22/9-2020

De videregående skolene i fylket er nå stengt for personer som ikke må være på skolen.
Dette for å unngå risiko for smitte. Les utfyllende informasjon.

18/8-2020

I dag har vi et gult beredskapsnivå. Det aller viktigste å vite og følge er: 

• Vær hjemme dersom du føler deg syk eller har luftveissymptomer 
• Hold en meter avstand til andre utenfor klasserommene 
• Vask hender hyppig – og bruk antibac på skolen

Vi opprettholder ekstra renhold på skolen. Vi har informasjonsplakater, informasjonsskjermer som oppdateres.

Dette er viktige punkter fra Utdanningsdirektoratet: 
• Ingen syke skal møte på skolen
• God hygiene
• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
• Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
• Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
• Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
• Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
• Unngå trengsel og store samlinger

I forbindelse med koronapandemien og smittesporing må skolen registrere alle eksterne besøkende, herunder foresatte og andre, i egen protokoll som ligger i resepsjonen i læringssenteret. Registeringen med navn og telefonnummer vil bli slettet etter 10 dager.

Studentboligen har eget system for registrering av eksterne besøkende.