Eksamen på Melsom

Eksamensplan for Melsom vgs vår 2021

Det er viktig å merke seg at planen ikke er ferdig. Det er endel eksamensdatoer som ikke er klare. Endelig plan blir klar i løpet av våren 2021.
 
 

Privatister:

Skal du melde deg opp til fag som privatist, er det viktig å merke seg datoer du eventuelt kan komme opp til eksamen som elev. Dersom du skal opp til eleveksamen, så går den foran privatisteksamen.

Veiledning i smittevern for privatisteksamener

Husk!

  • Kunngjøring av skriftlige trekkfag kommer våren 2021
  • Eksamensdatoer kan bli flyttet


Retningslinjer for trekkordning ved eksamen

 

Publisert:

06.08.2020

Oppdatert:

25.01.2021 kl.13.15