Eksamen på Melsom

Eksamensplaner

Informasjon om avlyst eksamen (Udir)

Foreløpig eksamensplan for Melsom vgs høsten 2022, kommer...

Kunngjøring av muntlig eksamen

Årets ordinære eksamener er avlyst.
 

Privatister

Skal du melde deg opp til fag som privatist, er det viktig å merke seg datoer du eventuelt kan komme opp til eksamen som elev. Dersom du skal opp til eleveksamen, så går den foran privatisteksamen.

Veiledning i smittevern for privatisteksamener

Husk!

  • Eksamensdatoer kan bli flyttet


Retningslinjer for trekkordning ved eksamen

 

Publisert:

06.08.2020

Oppdatert:

14.03.2022 kl.09.02