Eksamen på Melsom

Eksamensplaner

Sentralt gitte eksamener høsten 2021 og våren 2022

 

Foreløpig eksamensplan for Melsom vgs våren 2022

 

Kunngjøring av muntlig eksamen

Årets kunngjøring av muntlig eksamen for alle vg3 klasser er ...
 
Kunngjøringen skjer i Skolen vår på TEAMS klokka ...

Privatister:

Skal du melde deg opp til fag som privatist, er det viktig å merke seg datoer du eventuelt kan komme opp til eksamen som elev. Dersom du skal opp til eleveksamen, så går den foran privatisteksamen.

Veiledning i smittevern for privatisteksamener

Husk!

  • Kunngjøring av skriftlige trekkfag kommer våren 2022
  • Eksamensdatoer kan bli flyttet


Retningslinjer for trekkordning ved eksamen

 

Publisert:

06.08.2020

Oppdatert:

20.10.2021 kl.13.31