Eksamen på Melsom

Eksamensplan for Melsom vgs vår 2021, kommer

Privatister:

Skal du melde deg opp til fag som privatist, er det viktig å merke seg datoer du eventuelt kan komme opp til eksamen som elev. Dersom du skal opp til eleveksamen, så går den foran privatisteksamen.

Veiledning i smittevern for privatisteksamener

Husk!

  • Kunngjøring av skriftlige trekkfag kommer våren 2022
  • Eksamensdatoer kan bli flyttet


Retningslinjer for trekkordning ved eksamen

 

Publisert:

06.08.2020

Oppdatert:

08.04.2021 kl.14.15