Eksamen på Melsom

Eksamensplan

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-vidaregaande

Kunngjøring av muntlig eksamen

Årets kunngjøring av muntlig eksamen for alle vg3 klasser er ...
 
Kunngjøringen skjer i Skolen vår på TEAMS klokka ...

Privatister:

Skal du melde deg opp til fag som privatist, er det viktig å merke seg datoer du eventuelt kan komme opp til eksamen som elev. Dersom du skal opp til eleveksamen, så går den foran privatisteksamen.

Veiledning i smittevern for privatisteksamener

Husk!

  • Kunngjøring av skriftlige trekkfag kommer våren 2022
  • Eksamensdatoer kan bli flyttet


Retningslinjer for trekkordning ved eksamen

 

Publisert:

06.08.2020

Oppdatert:

30.08.2021 kl.14.39