Elevdemokrati

Elevrådet

Styret i elevrådet ved Melsom vgs. for skoleåret 2021-22.

 • Økonomiansvarlig: Marte Movik, 3LBA
 • Sekretær og ungdomskontakt til
  Sandefjord kommune: Jenny Olava Nodland, 1NAA
 • Styremedlem: Eirin Johansen Livgård, 2STA
 • Nestleder: Helmine Haave, 1NAB
 • Leder: Robin Huus Hansen, 1MKA

 

Informasjon om valg av tillitselev fra VFK

Informasjon om valg av tillitselev for Melsom lokalt

Prosjekt Peru

Melsom vgs bruker den årlige innsamlingsdagen til å støtte Prosjekt Peru som jobber med barns rettigheter gjennom utdanning, helse, ernæring, rent vann og omsorg.

Informasjon om prosjektet

Prosjekt Peru er en organisasjon som ble grunnlagt i 1992 av larviksmannen Dag Petter Svendsen, med et mål om å bedre barns rettigheter, oppvekst, levekår og fremtid i Monsefu, nord i Peru. Prosjektet er Melsom og fire andre skoler sitt veldedighetsprosjekt. Sammen med Thor Heyerdahl, Re, Holmestrand og Voss vgs, finansierer skoleelevene et barnehjem og en skole i Monsefu, gjennom en aksjonsdag. Melsom var med for første gang i 2016.

SAM_0225.jpg

På barnehjemmet bor det 15 barn, fordelt på tre familiehus. Barna som kommer til barnehjemmet kommer fra enkle levekår, og har blitt plassert på barnehjemmet av en dommer, ettersom at de fleste har vokst opp med enten fysisk, psykisk eller seksuell mishandling på daglig basis. Skolen er offentlig godkjent og plassert i slumområde, for å gi barn som bor i og rundt slummen mulighet til skolegang. Skolen har ca. 200 elever.

Hvert år tjener hver elev inn minimum 400kr til prosjektet, ved å jobbe et valgfritt sted. Innsamlingen skjer over en dag, hvor elevene får fritak fra skolen. Pengene de samler inn går til å finansiere barnehjemmet, skolen og grunnleggende behov for barna.

Vi i Perukomiteen håper elever, foreldre, og ansatte ved skolen er klare for å gjøre en innsats for å sikre barn i Peru en tryggere fremtid.

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget (SMU) skal gi råd i arbeidet med skolemiljøet.

 • Roar Jenshagen (rektor)
 • Anita Vesth (organisasjonene)
 • Ole Vetrhus (driftssjef)
 • Liv Langedrag Eilerås (rådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune)
 • Fem representanter fra elevrådet

Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 17.09.2021 kl.15.31