Skolestart

Vi gleder oss til å se elevene våre 17. august. Her har vi samlet nyttig informasjon til skolestart.
Bilde av skolebygningene

Oppmøte første skoledag

  • Vg1, vg2 og vg3-elever møter i gymsalen kl. 10:00
  • Arbeidslivstrening møter i gymsalen kl. 12:00

Velkomstbrev

Her finner du lenke til velkomstbrev til de ulike klassene. Disse inneholder viktig og nyttig informasjon angående skolestart.

Kontaktinformasjon elev - foresatt / pårørende

Det er viktig at skolen har oppdatert kontaktinformasjon om deg som elev og dine foresatte / pårørende.

Logg deg inn på Kontaktinformasjon elev - foresatt / pårørende og fyll inn riktige data. 

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil). Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Visma InSchool

Vi har fått nytt skoleadministrativt system hvor du vil finne blant annet timeplaner og oversikt over fraværet ditt. Her vil også halvårsvurderinger og standpunktvurderinger ligge. Informasjon om VIS. (Visma InSchool)

Læremidler

Alle elever i videregående opplæring får nødvendige trykte og digitale læremidler. Alle nødvendige læremidler skal være gratis.

Informasjon om gratis læremidler

Ordningen er todelt
Fylkeskommunene er ansvarlige for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler, og fylkeskommunene bestemmer selv hvordan ordningen skal organiseres. Det er innført et ikke-behovsprøvd stipend gjennom Statens lånekasse for utdanning som skal dekke utgifter som elevene har til andre læremidler og nødvendig individuelt utstyr. Dette kan for eksempel være arbeidsklær, idrettsutstyr eller kalkulator. I Vestfold fylkeskommune går hele eller deler av dette stipendet med til å dekke elevenes egenandel knyttet til egen bærbar PC.

Hvem er omfattet av ordningen?
Elever med rett til videregående opplæring
Voksne elever med rett til videregående opplæring
Voksne uten rett låner bøker av kursarrangør
Lærlinger får gratis læremidler etter behov

Administrasjon av ordningen
I Vestfold fylkeskommune er ordningen med gratis læremidler organisert ved at de videregående skolene låner ut alle nødvendige læremidler til elevene. Lærebøkene er skolens eiendom og lærebøkene skal etter skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, straks leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning.

Lånekassen

Så lenge du har ungdomsrett, kan du få stipend og lån fra Lånekassen etter reglene som gjelder for vanlig videregående opplæring. Søknadsfristene er 15. november for høstsemesteret og 15. mars. for vårsemesteret. Du kan søke så snart du har takket ja til en skoleplass.

Timeplaner

Timeplaner finner du i VIS (Visma InSchool).

Samtykkeskjema

Når eleven fyller 18 år må det underskrives et samtykkeskjema for at foresatte og skolen kan kunne snakke sammen om skolehverdagen til eleven. Dette kan dreie seg om fravær og dokumentasjon av fravær, helse og trivsel og faglige resultater- og utvikling. Skjemaet får du av kontaktlæreren din første skoledag. Skjemaet fylles ut av elev og leveres til kontaktlærer.

Samtykkeerklæring ang. fotografering.

Gjennom året tar vi bilder av elevenes aktiviteter på skolen. For at vi skal kunne publisere disse i skolens kanaler, må eleven ha gitt sitt samtykke. Skjemaet får du av kontaktlæreren din første skoledag. Fylles ut og signeres av elev og leveres til kontaktlærer.

Skoletur til Strand leirsted 22. august

Hele skolen skal på overnattingstur fra mandag til tirsdag. Informasjonsbrev.
Alle må svare på dette skjemaet før vi drar.

Bokskap

Skal du leie bokskap må du fylle ut skjemaet (skriv ut selv eller gå til kontoret). Det er gratis å leie bokskap. Lenke til skjemaet.

Startsamtale

Ganske raskt etter skolestart, får alle elever en samtale med kontaktlæreren sin. Dette er for at dere skal bli litt kjent med hverandre.

Skoleruta

Lenke til skoleruta

Skolejakker

Skolen tilbyr at du kan kjøpe skolejakke.

Her finner du mer informasjon og bestillingsskjema.

Posthylle

Post til elevene som blir sendt til skolens adresse, blir lagt i posthyller fordelt på klasser. 

Hyllene er plassert i læringssenteret. Elevene må selv sørge for å hente post. 

Parkering

Informasjon om parkering

Elevkort 2022-23 nytt for alle elever

Ny app for elev-ID.

Alle elever, både nye og gamle, vil få tilgang til et digitalt elevkort gjennom appen It`s ME ID. Du vil få hjelp med å lage deg en ID første skoledag.

Appen må lastes ned til telefonen din. Du bruker Feide for å logge deg inn, og du kan selv ta bildet. Det er ikke lurt å ta "kreative" bilder da disse ikke vil bli godkjent og du ender opp med å måtte ta et nytt bilde. Velg en nøytral bakgrunn!

It`s Me ID kan brukes som lånekort ved skolebiblioteket, identitetskort ved eksamen, godkjent legitimasjon for reise med buss eller hos andre aktører som tilbyr studentrabatt. Hvis du ikke kan bruke appen på din telefon så ta kontakt med kontaktlæreren din.

Hvis du må låne PC og bøker før appen er tilgjengelig, må du ta med en annen legitimasjon med bilde f.eks bankkort, sertifikat, pass el.l

Fotografering til fysisk skolebevis

I september skal alle vg1-elever ta portretter til skolebeviset. Leveringstid er ca 2 uker etter fotografering. Vg2 og vg3-elever henvender seg til kontoret for nytt klistremerke for skoleåret.

Nye elever i vg2 og  vg3 henvender seg til kontoret for bestilling av skolebevis.    

Det tas også klassebilder av alle klassene.
Årets fotografering skjer 22. og 23. september.

Elevtjenesten

Her finner du informasjon om Helsesykepleier, Rådgiver og PPT.
De holder til i Elevtjenestefløya, inngang A.

Skoleskyss

Her finner du informasjon om skoleskyssordningen i fylket vårt.

Har du rett på fri skoleskyss med buss?

Det er lurt å bruke Vkt-appen når du skal orientere deg om bussavganger.

Her er lenke til Vkt sin reiseplanlegger på web.

SoMe

Skolen er både på Facbook og Instagram. Følg oss for info om smått og stort i hverdagen vår her på skolen.

Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 09.09.2022 kl.11.28