Elevskjemaer

Digitale skjemaer til bruk ved opplæring og eksamen:
 • Kontaktinformasjon elev – foresatt/pårørende
 • Søknad om fritak/unntak:
  • for vurdering med karakter i kroppsøving
  • fra opplæring i kroppsøving
  • fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål
  • for opplæring i skole i 2. fremmedspråk
  • for tidligere beståtte fag
 • Søknad om tilrettelegging ved eksamen og fagprøve/svenneprøve/kompetanseprøve (søknadsfrist 1. februar)
 • Søknad om opplæring og eksamen i norsk for språklige minoriteter
 • Søknad om å bli deltidselev
 • Søknad om studiedag før eksamen
 • Klage på karakter ved skriftlig eksamen
 • Klage på vurdering gjelder:
  • Standpunktkarakter i fag, orden eller adferd
  • Vedtak om å ikke sette karakter/IV på grunn av overskredet fraværsgrense eller manglende vurderingsgrunnlag
  • Formelle feil ved gjennomføring av eksamen
  • Karakter ved praktisk eksamen med sensur i etterkant
 • Klage på muntlig eksamen med filming. Gjelder kun hvis du har samtykket til filming av din muntlige eksamen
 • Oppmelding til ny, utsatt og særskilt eksamen

Du kommer til de digitale skjemaene her.

For spørsmål, ta kontakt med elevadministrasjonen på skolen.

Publisert:

18.08.2020

Oppdatert:

18.08.2020