Helsetjenester

Helsesykepleier

Det skal være enkelt, ufarlig og uforpliktende å ta kontakt med helsesykepleier på skolen. Du kan snakke med helsesykepleier om alt. Døren er åpen og terskelen lav; helsesykepleier er tilgjengelig for alle.
Hun er her på Melsom torsdager og fredager kl. 08.30 - 15.00.

Elever som kommer fra ungdomsskolen vil nok registrere at det er forskjell i skolehelsetjenesten (SHT) når de kommer inn i videregående skole. Her er det f.eks. ingen vaksiner (uten at det kanskje føles som noe stort savn!), men vi vil komme med tilbud om vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse eller annet man evt mangler fra barnevaksinasjonsprogrammet. Det er også litt annerledes fordi elevene i vgs. er “myndige” når det gjelder egen helse. Det fører med seg at kontakten med foresatte blir (noe) mindre.

Skolehelsetjenesten arbeider med å fremme helse og forebygge skader. Det gjelder så vel psykisk som fysisk helse og sosiale forhold. SHT er lovpålagt i alle grunnskoler og i videregående skoler som omfattes av opplæringsloven, samt godkjente privatskoler. Den omtales gjerne som barn og unges “bedriftshelsetjeneste”.

Gratis tilbud

Helsetjenesten har et "friskfokus" og ser like mye etter sterke sider hos elevene som etter risikofaktorer, problemer og sykdom. Det er et hovedpoeng at tjenesten er gratis og befinner seg der barn og unge er, som et lett tilgjengelig "drop-in"-tilbud på skolen samt timeavtaler.  

Les mer

Tjenesten skal:

  • Ha et helhetlig blikk og kompetanse på helse, oppvekst og livskvalitet
  • Bidra til økt trivsel og mestring for barn og unge og legge til rette for et godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø i skolen
  • Være en støtte for barn og unge i en sårbar fase
  • Bidra til å forhindre frafall i videregående skole

Dette forutsetter samarbeid med elever, hjem og skole. (jfr. Helsedirektoratet)


I vgs. arbeider vi på individ- og gruppenivå. Det vil si at det tilbys enkeltsamtaler eller samtaler i grupper, og det kan være snakk om undervisning.  Gjennom samtaler kartlegger vi situasjoner og henviser til andre dersom nødvendig. Samtalene kan være i forhold til helse, seksualitet og familesituasjonen.

Det er Sandefjord kommune som har ansvaret for skolehelsetjenesten ved Melsom vgs. 
Vi kan følge opp enkeltelever over tid med støttesamtaler og mestringstrening. 
I tillegg til skolehelsetjenesten har elevene egen helsestasjon for ungdom (i Sandefjord). Det er gratis å oppsøke den, og der treffer du helsesykepleier og lege. (Helsestasjon for ungdom finnes også i Tønsberg og Færder, for elever som bor der.)  

Skolefysioterapeut

Fysioterapeuten kan du kontakte på e-post eller sms for timeavtaler. Han har ikke faste kontortider her på skolen.

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 05.09.2022 kl.12.24

Anita Ore
Helsesykepleier
Svein Strøm Pedersen
Fysioterapeut