Karakterer i skolearena

Offentliggjøring av karakterer skoleåret 2020/2021

Termin 1 karakterer

Bekjentgjøring: I løpet av 19. januar 2021

Standpunktkarakterer

Standpunkt og 2. terminkarakterer blir offentliggjort og gjort tilgjengelige i Skolearena:
 
Vg3: Fredag 4. juni. Klagefristen utløper mandag 14. juni klokken 2400
Vg1 og Vg2: Fredag 11. juni. Klagefristen utløper mandag 21. juni klokken 2400
 
Her kan du se hvordan du finner frem til karakterene i Skolearena:
 
Dersom du vil klage på standpunkt, må du bruke et digitalt skjema du finner her:
NB: Det er ikke klagerett på 2. terminkarakterer. 
 
Mer informasjon om regler og rettigheter finner du her: Vestfold og Telemark fylkeskommune - Regler og rettigheter (vtfk.no)
 

Eksamenskarakterer

Høsteksamen
Eksamenskarakterer sendes pr post i starten av uke 2.

Lokalgitt muntlig og praktisk eksamen

Årets kunngjøring av muntlig eksamen for alle vg3 klasser er fredag 11. juni med forberedelsesdag mandag 14. juni og eksamen tirsdag 15. juni.
 
Kunngjøringen skjer i Skolen vår på TEAMS klokka 0900 fredag 11. juni

Skriftlig eksamen er avlyst for våren 2021
Fellessensur: 
Offentliggjøres i SkoleArena: 

Klagefrist skriftlig eksamen, vår 2021
Klageskjema blir åpnet (Dato kommer) og stenger (Dato kommer). Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren. For våreksamen er det mulig med hurtigklage i fag fra studieforberedende utdanningsprogram. Da må du sende klageskjemaet innen (Dato kommer)

Klagefrist på høsteksamen
For privatister: 
For elever 

Klageskjema

For klage på eksamen eller standpunktkarakter, se mer info og klageskjema under Elevskjemaer

Varsling grunnet fravær eller nedsettelse av vurdering

Mottatt varslingsbrev? Se mer informasjon om varsel og evt. mangel av standpunktkarakterer grunnet fravær, samt varsling og evt. nedsettelse av vurdering orden/oppførsel i ordensreglementet under Regler og rettigheter

Tilgang for foresatte

Se mer om informasjon om tilgang til SkoleArena for foresatte under Hjem-skole-samarbeid

Publisert:

18.01.2021

Oppdatert:

06.05.2021 kl.15.11