Karakterer i skolearena

Offentliggjøring av karakterer skoleåret 2020/2021

Hvordan se karakterene i SkoleArena

Termin 1 karakterer

Bekjentgjøring: I løpet av 19. januar 2021

Standpunktkarakterer

Offentliggjøres i SkoleArena: Dato kommer
Klagefrist: Dato kommer

Eksamenskarakterer

Høsteksamen
Eksamenskarakterer sendes pr post i starten av uke 2.

Lokalgitt muntlig og praktisk eksamen
Offentliggjøres fortløpende.

Skriftlig eksamen
Fellessensur: Dato kommer  
Offentliggjøres i SkoleArena: Dato kommer

Klagefrist skriftlig eksamen, vår 2021
Klageskjema blir åpnet (Dato kommer) og stenger (Dato kommer). Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren. For våreksamen er det mulig med hurtigklage i fag fra studieforberedende utdanningsprogram. Da må du sende klageskjemaet innen (Dato kommer)

Klagefrist på høsteksamen
For privatister: Dato kommer
For elever Dato kommer

Klageskjema

For klage på eksamen eller standpunktkarakter, se mer info og klageskjema under Elevskjemaer

Varsling grunnet fravær eller nedsettelse av vurdering

Mottatt varslingsbrev? Se mer informasjon om varsel og evt. mangel av standpunktkarakterer grunnet fravær, samt varsling og evt. nedsettelse av vurdering orden/oppførsel i ordensreglementet under Regler og rettigheter

Tilgang for foresatte

Se mer om informasjon om tilgang til SkoleArena for foresatte under Hjem-skole-samarbeid

Publisert:

18.01.2021

Oppdatert:

19.01.2021 kl.09.07