Bibliotek/læringssenter

En smilende elev leser i bok og en elev i stol som ler
Biblioteket ligger i læringssenteret rett innenfor hovedinngangen.

Bak skranken finner du Anita Vesth.
Skolens kontor holder også til her.

Våre åpningstider er 08:15 - 15:30