Skolens ledelse

Rektor og ledergruppe

Roar Jenshagen

Rektor

roar.jenshagen@vtfk.no

40800911

Katrine Gundersen

Kontorleder

katrine.gundersen@vtfk.no

93003828

Inger Johanne Fjeldseth Klausen

Studierektor Medier og kommunikasjon og Studiespesialisering med toppidrett hest

inger.johanne.f.klausen@vtfk.no

90686135

Hans Christian Zeiner Thorbjørnsen

Assisterende rektor

hans.christian.zeiner-thorbjørnsen@vtfk.no

41449622

Linda Isolde Hiis

Studierektor Naturbruk og Arbeidslivstrening

linda.hiis@vtfk.no

92609265

Ole Vetrhus

Driftsleder

ole.vetrhus@vtfk.no

97095493