Skolens ledelse

Rektor og ledergruppe

Roar Jenshagen

Rektor

roar.jenshagen@vtfk.no

40800911

Katrine Gundersen

Avdelingsleder administrasjon og kantine

katrine.gundersen@vtfk.no

93003828

Inger Johanne Fjeldseth Klausen

Avdelingsleder medier og kommunikasjon og studiespesialisering med toppidrett hest

inger.johanne.f.klausen@vtfk.no

90686135

Hans Christian Zeiner Thorbjørnsen

Rektors stedfortreder og avdelingsleder pedagogisk støtte og utvikling

hans.christian.zeiner-thorbjørnsen@vtfk.no

41449622

Linda Isolde Hiis

Avdelingsleder for naturbruk og studentbolig

linda.hiis@vtfk.no

92609265

Ole Vetrhus

Avdelingsleder drift

ole.vetrhus@vtfk.no

97095493

Portrett av Elisabeth
Elisabeth Meier Johansen

Avdelingsleder for arbeidslivstrening

elisabeth.johansen@vtfk.no

99027605