Voksenagronom

Melsom videregående skole tilbyr agronomutdanning for voksne. Har du overtatt, eller skal du overta gård/landbrukseiendom? Arbeider du i landbruksnæringa eller har interesse for fagfelt innen landbruk? Da kan voksenagronomutdanning være noe for deg.
Bilde av rapsåker i full blomst. Den er gul.
Foto: Christer Ness

Studiehåndbok

Studiemodell

Læreplanen er tilpasset voksne i arbeid. Utdanningen skal gi kunnskap og trygghet til å drive et gårdsbruk. Vestfold fylkeskommune har hatt tilbud om denne populære utdanningen i flere år allerede.

To år på deltid

Agronomutdanninga går over to år på deltid, med neste oppstart i september 2023. Fullført opplæring og bestått eksamen gir grunnlag for kompetansebevis/yrkeskompetanse som agronom. 

Sju samlinger per skoleår

Det er sju obligatoriske samlinger per skoleår, i tillegg til teoriforelesninger på nett og veiledning. Samlingene foregår primært på Melsom videregående skole. Det må påregnes mye egenarbeid og selvstudier. 

Moduler

Studiet er delt opp i moduler som alle avsluttes med en modulprøve. Eksamen gjennomføres i mai 2022.

 • Planter (september - november 2021, avsluttes med modulprøve i desember)
  Grunnlaget for plantevekst, generell plantelære, stell av planter, forvekster, matvekster, dyrking og konservering av planter, næringsstoff og gjødsling, gjødselplanlegging og plantevern.

 • Husdyr (desember 2021 - februar 2022, avsluttes med modulprøve i mars)
  Fôrmiddel og fôrrasjoner, fôringslære generell del, anatomi og fysiologi, foring og stell av husdyr, avlslære, brunst og brunstkontroll, lover og forskrifter i husdyrholdet og sykdomslære.

 • Bygning, teknikk, klima og energi (mars - april 2022, avsluttes med modulprøve i mai)
  Service og vedlikehold av traktor, mekaniseringslinjer til ulike produksjoner, verkstedarbeid, bioenergi i landbruket, bygninger i landbruket og sikkerhet.

 • Skog og utmark (september - oktober 2022, avsluttes med modulprøve i november)
  Skogbruksplan, skogsdrift, tiltak i ulike hogstklasser, utmark og kulturlandskap, økonomi, aktuelle lover, forskrifter, næringsorganisasjoner, stell og bruk av motorsag og levende skog.

 • Gårdsdrift og økonomistyring (november 2022 - februar 2023, avsluttes med modulprøve i februar)
  Innføring i økonomi, driftsplan, regnskapsanalyse, investering og finansiering, driftsledelse, aktuelle lover og forskrifter, landbrukspolitikk, eierskifte og gårdsdrift.

 • Næringsutvikling (mars - april 2023, avsluttes med modulprøve i april)
  Forretningside, forretningsplan, offentlige virkemidler for næringsutvikling.

Søking

Det blir tatt inn inntil 32 deltakere per kull.
Det kreves formal- eller realkompetanse tilsvarende Vg1 naturbruk.

Oppstart for 2-årig studie på deltid høsten 2023 er her på Melsom vgs.
Oppstart for 2-årig studie på deltid høsten 2022 er på Nome vgs avdeling Søve.

Søknadsskjema

Søknadsfrist til opptak på Melsom vgs: 15. april 2023. Deretter løpende opptak ved plass.

Kostnader

For søkere med rett til videregående opplæring (over 25 år, uten fullført videregående opplæring tidligere), er opplæring og materiell gratis.
Reise-, overnattings- og oppholdsutgifter i forbindelse med samlingene må dekkes av den enkelte.
Du vil i tillegg få tilbud om enkelte kurs, som ikke inngår som en del av den obligatoriske undervisningen. Kostnader til dette må betales av den enkelte.
Bøker kan kjøpes eller lånes fra Melsom vgs.

Kontakt

Ta kontakt med Melsom vgs for mer informasjon om utdanningstilbudet.

Send e-post

Aktuelt om voksenagronomen

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/voksenagronomen-en-suksessordning/id2906239/

Interessen er også stor her i Vestfold. I fjor høst var det 46 søkere til 26 plasser på voksenagronomutdanningen på Melsom.  Dette er svært positivt for ei næring som stadig trenger påfyll av kunnskap og kompetanse.

Publisert: 15.06.2020 Oppdatert: 20.09.2022 kl.10.23

Avdelingsleder Naturbruk og Arbeidslivstrening Linda Isolde Hiis
Avdelingsleder naturbruk og studentbolig