Studiespesialisering med toppidrett hest

Et unikt studiespesialiserende tilbud til deg som ønsker å satse på sprang eller dressur på et høyt nivå. Du vil få utvikle deg som rytter i et treningsmiljø som legger vekt på at toppidrett i sprang og dressur skal gi deg spenning, glede, utfordring og mestring.

Er studiespesialisering noe for deg?

 

Fordypning

Vi tilbyr fordypning innen samfunnsfag


Du bør være

  • interessert i å arbeide med teoretiske fag
  • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
  • interessert i å skrive 
  • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
 
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
  • sykepleier eller veterinær,
  • ingeniør, jurist eller økonom
  • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være

  • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
  • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
  • barnehage, skole eller universitet
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no
 
 

Dine mål og muligheter

Toppidrettstilbudet gir deg muligheter til å kombinere skolegang med din interesse for hest. Du vil møte dyktige trenere som legger til rette for at du kan utvikle deg til en toppidrettsutøver med fokus på planlegging, trening, holdninger, motivasjon og fellesskap.

Hesteanlegg og studentbolig

Melsom videregående skole har et av Norges flotteste hesteanlegg med 2 ridehaller og 92 stallbokser som er nye og moderne.Vi har store områder med ride- og kjørebaner og ridestier i skogen. Anlegget driftes av StallT. For spørsmål, ta direkte kontakt:   StallT

Informasjon om studentboligen/internatet.

Opptaksprøve

Det er begrenset antall elevplasser med tilbud innen studiespesialisering toppidrett hest. Alle som melder sin interesse for dette tilbudet blir innkalt til en samling på skolen for å treffe trenerne, lærerne og for en omvisning på anlegget. I løpet av denne samlingen blir det gjennomført en samtale med hver enkelt for å kartlegge ferdigheter, interesser og motivasjon for studiespesialisering og toppidrett. 

Dette lærer du på Toppidrett hest

All idrettslig aktivitet skal bygge på idrettens verdigrunnlag, og opplæringen i programfaget toppidrett skal ivareta idrettens etiske og moralske verdier. Systematisk og målrettet trening for å øke prestasjonsevnen innebærer også bevisstgjøring om verdier og holdninger, og hvilke krav til livsstil og atferd som stilles til en toppidrettsutøver.

Toppidrett hest gir deg en bred kompetanse for videre studier. Du vil med andre ord kunne kombinere skolegang med en idrettskarriere.

Slik jobber vi

Gjennom alle tre årene har man faget Toppidrett. I Vg2 tilbyr vi samfunnsfagretning.

Trenerstallen vår

Solveig Newermann (Sprangtrener Vg1)

Solveig2 kopi.jpg
Solveig har vært på NRYF sitt landslag siden 2007 og rir nå som senior på NRYF sin satsningsgruppe. Hun har flere seire og plasseringer i CSI2* Grand Prix og har også konkurrert opp til CSI5* og oppnådd plassering. Solveig har flere medaljer i NM for både ponni, unge ryttere og senior. Hun er også landslagsleder for både ponni og children i NRYF og deltar selv årlig på flere internasjonale stevner. Solveig er daglig leder for vår nære samarbeidspartner StallT.

Stine Gøtesen (Dressurtrener på alle nivå)

StineGoetesen1.jpg

Stine er aktiv dressurrytter og trener. Hun har flere medaljer i Norgesmesterskap individuelt og lag både som junior, ung rytter og senior. Hun har ridd internasjonal Grand Prix med gode plasseringer. Videre har hun fulgt opp flere elever til internasjonalt nivå. Stine drifter Stall Gøtesen til daglig.

Ole Kristoffer Meland (Sprangtrener Vg2 og Vg3)

OleKristofferMeland1.jpg

Ole har deltagelse i VM og EM i tillegg til flere plasseringer i WorldCup.
Han har seiere i flere internasjonale GP opp til 1.60 og har ridd frem flere hester fra unghest til topp internasjonalt GP nivå. Ole er daglig leder av Skogan Gård Equestrian.

Sigrun Sætrevik (Bakketrening på alle nivå)

SigrunSaetrevik1.jpg

Sigrun er en aktiv konkurranserytter som har undervisningserfaring helt fra 2003. Hun er trener i bakkearbeid/sprang her på Melsom.
Hun er utdannet trener 1 fra NRYF og har trinn 2 fra Starum. I tillegg er hun feil/stil-dommer hos NRYF. Sigrun er daglig leder av rideskolen på Melsom.

Lars Elverum
_DSC00211500.jpg
Lars har basistrening med toppidrettelevene.

 
 
Bilde 1_DSC0007 trenerteam20x30 kopi.jpg
Sigrun Sætrevik, Stine Gøtesen, Solveig Fotland Newermann og Ole Kristoffer Meland


Sprang

I Vg1 består undervisningen av to økter i uken. En treningsøkt i bakkearbeid og en i sprang. Treningen er variert med ulike øvelser fra bomarbeid, gymnastikk og banehopping med fokus på hestens holdbarhet, rytterens innvirkning og sits.  Hver tredje uke gjennomgås det et tema i teori, eksempel kan være fòring, anatomi, ridelære, etc. Alle som går på toppidrett sprang må ha egen spranghest eller ponni ut første termin Vg1. Etter 1. termin må ponni erstattes med hest. Våre trenere er aktive ryttere innenfor sprang og bakkearbeid.

I Vg2 og Vg3 legges det mer fokus på stevneaktivitet hos elevene. Det er obligatorisk å skrive og levere treningsdagbok igjennom året.

Dressur

I vg1 består undervisningen av 2 økter i uken. Treningen består av løsgjørende arbeid til programridning på rail, med fokus på hestens holdbarhet, rytterens sits/innvirkning , samarbeid og generell forståelse av dressur og ridning. Det er jevnlig teori om dressur/hestehold og hva som må til for å nå sine mål. Dette foregår både i rene teoritimer og i treningsøktene. Alle som går toppidrett dressur må ha egen hest/ponni ut vg1. Fra vg2 anbefales alle å ha hest. Vår dressurtrener er aktiv rytter og trener i dressur på heltid.  

I vg2 og vg3 fortsetter dette arbeidet samtidig som det vil bli mer fokus på stevneaktivitet. Det er obligatorisk alle årene å skrive/levere treningsdagbok. 

Fag- og timefordeling

Fag og timer pr uke
Fag og timer pr uke
Vg1 Fellesfag       Vg2 Fellesfag Vg3 Fellesfag
Norsk 4t Norsk 4t Norsk 6t
Kroppsøving 2t Kroppsøving 2t Kroppsøving 2t
Tysk 4t Tysk 4t (Tysk 5t)*
Matematikk 5t Matematikk 3t Historie 4t
Naturfag 5t  Historie 2t Religion og Etikk 3t
Engelsk 5t    
Samfunnsfag 3t    
Geografi 2t    
     
Vg1 Programfag  Vg2 Programfag  Vg3 Programfag 
Toppidrett-1 5t  Toppidrett-2 5t Toppidrett-3 5t
     
   

Vg3 Realfagretning
(Kun for skoleåret 2021-22)

   

Biologi-2 5t

   

Matematikk-S2 5t

     
  Vg2 Samfunnsfag-
retning

Vg3 Samfunnsfag-
retning

  Psykologi-1 eller 2 5t 

Psykologi-1 eller 2 5t 

 

Medie- og informasjons-
kunnskap-1 5t

Medie- og informasjons-
kunnskap-2 5t

     
Sum 35 timer Sum 30 timer Sum 30 timer (35)*
   * Elever som ikke har hatt tysk (eller 2. fremmedspråk) på ungdomsskolen, må ha 5 timer tysk i Vg3


Styrket norsk i stedet for et programfag

Ønsker du å erstatte et programfag med mer norskopplæring? Tilbudet er for deg som har minoritetsspråklig bakgrunn og tar studieforberedende (inkludert IDR, KDA, MK og MDD, på Vg2 eller Vg3). Tilbudet er for elever på alle skolene i fylket. Undervisningen foregår derfor digitalt to ettermiddager i uken. Elevene møtes i tillegg noen dager i løpet av året (noen lørdager eller enkeltdager i høst- eller vinterferie). Du får ikke karakter, men deltatt. Du trenger ikke å ha rett til særskilt språkopplæring og din botid i Norge har ingen betydning. Tilbudet gjelder ikke for påbyggselever.

Se mer informasjon på Vtfk sine sider

Bilder

Omtaler

Vi snakker om lag 250 arbeidstimer per stevnedag (hestesport.no)

Publisert: 28.04.2020 Oppdatert: 22.09.2022 kl.08.31

Portrett av Inger Johanne Fjeldseth Klausen Inger Johanne Fjeldseth Klausen
Avdelingsleder medier og kommunikasjon og studiespesialisering med toppidrett hest