Studiespesialisering

Er studiespesialisering noe for deg?

 

Fordypning

Vi tilbyr fordypning innen samfunnsfag
 

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no
 

 

Fag- og timefordeling

Fag og timer pr uke
Fag og timer pr uke
Vg1 Fellesfag       Vg2 Fellesfag Vg3 Fellesfag
Norsk 4t Norsk 4t Norsk 6t
Kroppsøving 2t Kroppsøving 2t Kroppsøving 2t
Tysk 4t Tysk 4t (Tysk 5t)*
Matematikk 5t Matematikk 3t Historie 4t
Naturfag 5t  Historie 2t Religion og Etikk 3t
Engelsk 5t    
Samfunnsfag 3t    
Geografi 2t    
     
     
  Vg2 Samfunnsfag-
retning

Vg3 Samfunnsfag-
retning

  Psykologi-1 eller 2 5t 

Psykologi-1 eller 2 5t 

 

Medie- og informasjons-
kunnskap-1 eller 2 5t

Medie- og informasjons-
kunnskap-1 eller 2 5t

 

Vg2 Valgfritt programfag

Vg3 Valgfritt programfag

 

(Fagtilbud kommer) 5t

(Fagtilbud kommer) 5t*

     
Sum 30 timer Sum 30 timer Sum 30 timer

 

 

Styrket norsk i stedet for et programfag

Ønsker du å erstatte et programfag med mer norskopplæring? Tilbudet er for deg som har minoritetsspråklig bakgrunn og tar studieforberedende (inkludert IDR, KDA, MK og MDD, på Vg2 eller Vg3). Tilbudet er for elever på alle skolene i fylket. Undervisningen foregår derfor digitalt to ettermiddager i uken. Elevene møtes i tillegg noen dager i løpet av året (noen lørdager eller enkeltdager i høst- eller vinterferie). Du får ikke karakter, men deltatt. Du trenger ikke å ha rett til særskilt språkopplæring og din botid i Norge har ingen betydning. Tilbudet gjelder ikke for påbyggselever.

Se mer informasjon på Vtfk sine sider

Publisert: 27.10.2021 Oppdatert: 13.09.2022 kl.10.00

Portrett av Inger Johanne Fjeldseth Klausen Inger Johanne Fjeldseth Klausen
Avdelingsleder medier og kommunikasjon og studiespesialisering med toppidrett hest