Naturbruk

Naturbruk er et programområde hvor du kan velge om du vil fullføre med fagbrev, generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Du kan fordype deg innen Hest, Dyrefag (hund eller dyrepleie) eller Landbruk.

Er naturbruk noe for deg?

Du lærer

 • om naturmaterialer og landskapsutforming
 • om fiske- og friluftssliv
 • om dyrestell og dyrevelferd
 • om planteliv og naturprosesser
 • om biologisk produksjon

Du bør være

 • praktisk anlagt
 • interessert i utendørs arbeid
 • omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø

Du kan bli

 • gartner eller agronom
 • skogsoperatør
 • hovslager eller hestefaglært
 • fagarbeider i reindriftsfaget
 • fisker eller fagarbeider i akvakultur
  Se alle yrker og kompetanser
Du oppnår

Arbeidssteder

 • landbruk eller skogbruk
 • gartneri eller hagebruk
 • fiske eller fiskeoppdrett
 • reindrift 
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Dine mål og muligheter

Du er interessert i naturen, har praktisk håndlag, kan samarbeide med andre og viser omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du liker å arbeide ute under varierende natur- og klimaforhold. 

Programoversikt

På Vg2 kan du velge mellom Heste- og hovslagerfag eller Vg2 Landbruk og gartnernæring. Etter Vg2, kan du velge å ta fagbrev over to år som Hestefaglært, Hovslager eller innen Dyrefag. Du kan ta et tredjeår som gir deg generell studiekompetanse, eller du kan velge Landbruk som gir deg yrkeskompetanse etter 3 år. (Agronom). Etter dette kan du også velge et 4. påbyggingsår til generell studiekompetanse.

naturbruk-oversikt-ny2.gif
  

Fag og timer Vg1
Fellesfag  
Kroppsøving   2
Norsk   2 (0 i 2020-21)
Engelsk   3 (5 i 2020-21)
Matematikk   3
Naturfag   2
   
Programfag   
Yrkesfaglig fordypning  6
Naturbasert aktivitet 5
Naturbasert produksjon 12
Sum timer 35

 

Fag og timer Vg2
  Heste- og Hovslagerfag Landbruk og Gartnernæring
Fellesfag    
Kroppsøving   2 2
Norsk   2 (4 i 2020-21) 2 (4 i 2020-21)
Engelsk   2 (0 i 2020-21) 2 (0 i 2020-21)
Samfunnsfag   3 3
     
Programfag     
Yrkesfaglig fordypning 9 9
Aktiviteter med hest  5  
Hest og hestehold 6  
Stalldrift  6  
Produksjon, miljø og kvalitet   5
Forvaltning og drift   5
Landbruk   7
Sum timer 35

35

Fag og timer Vg3
  Studieforberedende Landbruk (Agronom)
Fellesfag    
Kroppsøving  2 2
Norsk   10  
Historie  
Matematikk 5  
Naturfag   3  
     
Programfag     
Naturforvaltning 5  
Valgfritt programfag* 5  
Plante- og husdyrproduksjon    12
Utmark og kulturlandskap   5
Gårdsdrift   6
Valgfritt programfag 1   5
Valgfritt programfag 2   5
Sum timer 35

35

* Dette tilbudet varierer.

Dette lærer du på Naturbruk i Vg1

I Vg1 vil du få grunnleggende opplæring innen de fleste sider av vanlig landbruksdrift. Det blir innføring i jordlære og plantedyrking, fóring og stell av husdyr og skogbruksarbeid. Opplæring i teknikk og håndverk er en viktig del av Vg1. Noe av den praktiske undervisningen vil innebære arbeid i vanlig gårdsdrift. Du vil få lære mye om natur og friluftsliv og være med på ulike turer. Du kan fordype deg i det du interesserer deg mest for. På Melsom kan du fordype deg i Hest, Landbruk og Dyrefag (hund eller dyrepleie). 

Programfag

Naturbasert aktivitet

I naturbasert aktivitet starter vi skoleåret med en 3 dagers overnattingstur til Ivarsbu på Skrim, i september. Denne turen er grunnlaget for mye av det som skjer i faget resten av skoleåret. Elevene bor i hytta eller ute i telt. Aktiviteter på Ivarsbu: Utsetting av fisk og garnfiske for grunneiere, stangfiske i de mange fiskevannene på Skrim, rydding og vedlikehold av turstier for turistforeningen, topptur til Styggemann og opplæring i bruk av kano. Elevene tilbereder felles måltider og om kvelden er det sosialt samvær. Denne turen er en viktig sosial aktivitet, som gjør at klassen blir en sammensveiset gjeng.
Andre aktiviteter resten av skoleåret: Praksisøkter på snekkerverkstedet hvor vi lager turbestikk, smiing, sjøørretfiske på våren, isfiske på vinteren, trugetur i Melsomskogen, skitur til Skrim og ekskursjoner til naturperler i hele Vestfold.

Naturbasert produksjon

I naturbasert produksjon deles elevene inn i praksisgrupper på 8-9 elever. De deltar i praktisk arbeid i forskjellige avdelinger på skolen område: hest, teknikk/plantelære, husdyr og skogbruk. Praksisundervisningen foregår over 2 halve dager hver uke, og målet med undervisningen er å gi en grunnleggende opplæring.
Elevene er med på blant annet dette: Grunnleggende opplæring i bruk av traktor og maskiner/utstyr, service og vedlikehold av traktorer, våronn, innhøsting, grunnleggende opplæring i bruk av motorsag/ryddesag, diverse aktiviteter med hest i stall og ridehall, stell av kalver og kuer i fjøset.

Dette lærer du i Vg2

Heste- og hovslagerfag (HH)

 

Om du liker en praktisk skolehverdag, være ute i frisk luft, jobbe i stallen og være sammen med hest i alle slags aktiviteter og heller slite sko enn skolepult, kan dette være riktig programvalg. Uansett hvilket nivå du er på, får du et godt utbytte. Du lærer å lede, ta viktige avgjørelser, være selvstendig og strukturert. Dette er egenskaper du kan ta i bruk videre både i livet og arbeidslivet.

Programfag 

Aktiviteter med hest
I dette faget jobber vi med ridning, longering, transport, dressurprogram, sprang, mønstring, bandasjering, kjøring, montè, turridning og mye mer.

Hest og hestehold
Faget inneholder anatomi og fysiologi, utvikling og historie, atferd, rase og bruksområde, visitering, sykdommer, skader, sårbehandling, hov og skoing, fôring, trening og avl. Vi bruker varierende arbeidsmetoder. I tillegg til klasseromsaktiviteter jobber vi med disseksjon, klinisk arbeid i stallen, samarbeid med hovslager og stallbesøk. Mye av teoristoffet har en praktisk tilnærming fordi læreren også er veterinær.

Stalldrift
I  den praktiske delen av stalldriftsfaget jobber vi med å vedlikeholde stallen, praktisk stallarbeid, vedlikehold av utstyr, rutinearbeid i stallen, lærer å gjenge opp broddehull, HMS, kjører traktor og vedlikeholder treningsarenaer.

Den teoretiske delen består av undervisning i klasserommet og der kommer temaer som HMS ved brann og alle situasjoner i stall og arbeid med hest, lærbehandling, tekniske løsninger, bedriftslære, økonomi, lover og regler, drift av stall og vedlikehold av stallen.

Landbruk og gartnernæring (LG)

 

Undervisningen kombinerer praksis og teori. Dette gjør at du  blir ettertraktet som student hvis du skal ta høyere utdanning, samtidig med at du får en god yrkesutdanning hvis du ikke ønsker å studere videre. 

Programfag 

Programfagene i Vg2 heter Produksjon og tjenesteyting og Forvaltning og drift.
Undervisningen foregår tverrfaglig og i hovedsak på en praktisk måte.Vi går mer i dybden og jobber med temaer som landbruk, miljø, fornybar energi, klima og gjenvinning. Vi samarbeider med Den magiske fabrikken på Taranrød. Hit drar vi på besøk og lærer om klima og miljø. 2 dager i uka er det praksisundervisning innen jordbruk, husdyr og skogbruk. Vi drar også på ekskursjoner hvert år. Reisemål kan være Sverige, Danmark og mer nære områder.

 

Yrkesfaglig fordypning i Vg1 og Vg2

Hest utplassering (HH og LG)

Du kan velge utplassering for å få et innblikk i hva heste- og hovslagerfaget består av.
Skolen samarbeider med deg om å finne et sted som driver med trav- sprang- eller dressurtrening, hesteklinikk, oppdrett eller mer hobbyrettet drift.
På den måten kan du tidlig i utdanningsløpet gjøre deg opp en mening om det aktuelle lærlingeløpet er noe for deg.

Du kan også gjennom utplasseringen skaffe deg en 
lærlingeplass. 

 

Dyrepleie (HH og LG)

I Vg1 består undervisningen av praktisk og teoretisk dyrepleie. Vår lærer er veterinærutdannet og vi har en liten klinikk på skolen som brukes i undervisningen. Dyrene vi jobber mest med er hund og katt. Vi knytter emnene anatomi, fysiologi og sykdomslære til disse. Andre dyr som kanin og hamster er også innom klinikken. Du har mulighet til å ta med egne dyr til undersøkelse.

I Vg2 er du utplassert 1 dag i uka på en klinikk, kennel, dyrebutikk eller lignende, fra skolestart og frem til påske. Du vil da få innblikk i ulike yrker, og får samtidig mulighet til å knytte viktige kontakter for framtiden. Fra påske og ut skoleåret jobber du med et selvvalgt fordypningstema. 

 

Hund (LG)

Du vil lære å trene hund og øke din kompetanse i forhold til hund, enten du vil ha hund som yrke eller hobby. Du lærer også om hundens opprinnelse, dens atferd og utvikling, sosialisering, foring og stell og lover og regler for hundehold. 

Undervisningen foregår som en kombinasjon av teori og praktisk trening. Teorien knyttes opp mot praksis så langt det lar seg gjøre. I løpet av året har vi også ulike fordypningstema tilpasset sesong.

Du må disponere egen hund. (egen, familiens, tantens osv) . Det er ikke krav til verken størrelse, form, farge, lydighet osv. 

 

Landbruk utplassering (LG)

 

For å få et større innblikk i hva landbruksfaget 
består av, samarbeider skolen med deg om å finne utplassering på ulike gårdsbruk i distriktet. Gjennom denne praksisen, får du muligheten til å lære mer om ulike produksjonsdyr og jordbruk.

Dette lærer du i Vg3

Studieforberedende Vg3

Dette programområdet gir deg naturforvaltningskompetanse og generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Programfag

Naturforvaltning (felles)
Du får praktisk og teoretisk opplæring om naturen og hvordan vi bruker den på en bærekraftig måte.
Hovedinnholdet i faget er kunnskap om arter og forholdet mellom dem.
Du får også lære om lovverk knyttet til naturforvaltning, som for eksempel, viltloven og naturmangfoldsloven.

I tillegg skal du ha ett valgfritt programfag. Tilbudet vil variere.

Landbruk Vg3

Dette programområdet gir deg yrkestittelen Agronom som er en fagutdanning i landbruk.

Programfag

Plante- og husdyrproduksjon

Faget innebærer dyrking og stell av planter og foring og stell av dyr. Det er både praktisk og teoretisk. Den teoretiske delen er knyttet til hvordan man planlegger dyrking og gjødsling og fôrplaner til dyrene.

Utmark og kulturlandskap

Du lærer om bruk og vern av natur- og kulturlandskap i tillegg til skogbruk.
Dette faget er også praktisk og teoretisk. 

Gårdsdrift

Dette faget handler om å drive en bedrift. Du lærer økonomistyring og regnskap, kvalitetssystemer og lovverk knyttet til landbruket.

Valgfritt programfag

Du skal også velge to valgfrie programfag.
Hvilke som tilbys blir ikke bestemt før ved skolestart.

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 26.08.2020

[Error: Mangler informasjon om presentasjon]