Nome videregående skole

Viktig om smittevern

Viktig om smittevern

Vær hjemme hvis du er syk- Hold 1 meter avstand utenfor klasserommet- Vask hender hyppig og bruk antibac. Les mer her

Kalender

17/08 Skolestart
05/10 Høstferie uke 41
18/12 Siste skoledag før jul
04/01 Første skoledag etter nyttår
22/02 Vinterferie uke 8