Nome videregående skole

I fokus

Elevsida gir elever i videregående skole tilgang på videoklipp, stegvise instrukser og annen informasjon om løsninger på dagligdagse IKT-utfordringer og bruk av Teams og Office365-verktøyene.

Kalender

   
04/01 Første skoledag etter nyttår
22/02 Vinterferie uke 8