Nome videregående skole

Bli kjent med Nome vgs og de seks ulike utdanningsprogrammene vi kan tilby

I denne videoen viser vi litt av elevenes hverdag i alle de ulike utdanningsprogrammene. Og vet du at hos oss kan du få generell eller spesiell studiekompetanse?

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender

Mandag 28.februar

 

Onsdag 2.mars

Første skoledag etter vinterferie

Aktivitetsdag på Lifjell

 

April:

Mandag 11. til mandag 18. Påskeferie

 

Sommerferie 16.juni

Elever, se Teams for oppmøte tid og sted etter påskeferie. Kan variere fra klasse til klasse.  
Kanin og påskeegg