Nome videregående skole

ÅPEN SKOLE PÅ NOME VGS, AVD SØVE

Bilde av elever i naturbruk-undervisning

Lørdag 19.november fra kl.10 til kl.14.

Kom og opplev hva du kan bli en del av i forbindelse med 2 eller 3 år på naturbruk på Søve. Besøk oss å få veiledning og informasjon av rådgiver og lærere om hvilket skoletilbud vi har og hvor verdifull utdanninga fra Søve er videre i livet.

Bilde av elever i undervisning

Velg en yrkesrettet utdanning

Er yrkesfaglig utdanning noe for deg? Les mer om avdeling Lunde

En brosjyre med bilder av naturbruk

Velg en grønn utdanning

Er naturbruk noe for deg? Les mer om avdeling Søve

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.