Nome videregående skole

Bilde av elever i undervisning

Velg en yrkesrettet utdanning

Er yrkesfaglig utdanning noe for deg? Les mer om avdeling Lunde

En brosjyre med bilder av naturbruk

Velg en grønn utdanning

Er naturbruk noe for deg? Les mer om avdeling Søve

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.