Elevundersøkelsen 2020

Informasjon om elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen.

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på nettsiden skoleporten.udir.no.

På Nome vgs. gjennomfører vi undersøkelsen i uke 48-50

Mer informasjon om undersøkelsen

Link til undersøkelsen

Publisert:

26.10.2020

Oppdatert:

26.10.2020 kl.14.40