Informasjonsmøte for foresatte til elever ved avdeling Søve

Bilde av tunet foran hovedbygget på skolen
Avdeling Søve Foto: Privat

Publisert:

01.09.2021

Oppdatert:

10.09.2021 kl.15.42

Her finner du mer informasjon om tidspunkt, oppmøte og innhold. Klikk på nedtrekksmenyen som er aktuell for deg.
Informasjonsmøte VG1 tirsdag 14.september kl. 18:00

Vi inviterer med dette til informasjonsmøte på Nome VGS avd. Søve.

Møtet vil finne sted i auditoriet som dere finner i undervisningsbygget.

Vi minner om at selv med milde symptomer på luftveisinfeksjoner de siste 24 timer før møtet, skal du ikke møte på skolen.

Elevene behøver ikke komme på møtet da de vil få tilsvarende informasjon på skolen. Det vil bli enkel servering.

Program:

- Felles informasjon: Informasjon om samarbeidet med politiet og skolens politikontakt

Smittevernhensyn, fravær, testing og karantene Kapittel 9A.

Elevenes skolemiljø Informasjon fra Elevtjenesten

- Deretter klassevise møter med kontaktlærere. Her vil det blant annet være mulig å bli kjent med andre foresatte og det vil bli informert om ulike fag, timeplaner, Teams og samarbeid skole - hjem.

 


Informasjonsmøte VG2 onsdag 22.september kl. 18:00

Vi inviterer med dette alle foresatte til informasjonsmøte på Nome VGS avd. Søve.

Møtet vil finne sted i auditoriet som dere finner i undervisningsbygget. 

Vi minner om at selv med milde symptomer på luftveisinfeksjoner de siste 24 
timer før møtet, skal du ikke møte på skolen.
Elevene behøver ikke komme på møtet da de vil få tilsvarende informasjon på 
skolen. Det vil bli enkel servering.

Program:

- Felles informasjon:
Informasjon om samarbeidet med politiet (Skolens politikontakt)
Fravær, smittevernhensyn
Kapittel 9A. Elevenes skolemiljø
Informasjon fra Elevtjenesten
- Deretter klassevise møter med kontaktlærere. Her vil det blant annet være 
mulig å bli kjent med andre foresatte og det vil bli informert om ulike fag, 
timeplaner, Teams og samarbeid skole -hjem.

 

 

Velkommen til informasjonsmøte!

Med vennlig hilsen

Atle Rød Konstituert rektor