Smitteverntiltak ved Nome vgs- gult nivå

Som elev ved Nome vgs betyr det at du skal forholde deg til rådene for gult nivå

Generelt om tiltak på gult nivå

  • Ikke møt på skolen om du er syk.
  • Husk gode hygieneregler.
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen.
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper.
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.
  • Utenfor klasserommet skal elever og ansatte holde 1 meters avstand i alle situasjoner.
  • Trengsel og store samlinger skal unngås.

 

Vær hjemme hvis du er syk - Hold 1 meter avstand utenfor klasserommet - Vask hender hyppig og bruk antibac.

 

Ved Nome videregående skole følger vi nasjonale myndigheter og fylkeskommunens retningslinjer for smittevern, og vi tilpasser det til vår skole. Vi har beredskapsplaner og rutiner som hjelper oss å ivareta smittevernet på best mulig måte, og gjør at vi er i stand til å kunne gjøre endringer raskt dersom det blir nødvendig.

 

Alle ansatte ved skolen har fått instrukser for hva som er gjeldene smittevernstiltak, og har et ansvar for å sikre at alle elever er informert om dette. I tillegg er det viktig at alle som oppholder seg på skolens områder tilegner seg informasjon – og følger de regler vi til enhver tid har.

 

Vi opprettholder ekstra renhold på skolen, og har egne tiltak for mange særskilte områder som garderober, verksteder, kantine mv. Vi har informasjonsplakater og merking av områder i skolebygget.

 

Besøkende skal registrere seg i resepsjonen

Alle besøkende til skolen må henvende seg i resepsjonen og registrere seg der, det gjelder også foreldre og foresatte. Det er for at vi skal ivareta en eventuell smittesporing på en god måte.

Publisert: 10.11.2020 Oppdatert: 10.11.2020 kl.13.43