Eksamen på Nome vgs

Skolen har ansvar for å gjennomføre alle eleveksamener. Privatister skal henvende seg til Eksamenskontoret Vestfold og Telemark.

I god tid før eksamen vil vi informere deg om hvordan eksamen foregår. Du får vite tid, sted og hvilke hjelpemidler som er tillatt. Dere skal gå gjennom retningslinjer for eksamen og du vil få informasjon om frister som gjelder for klagebehandling.

Hvis du har et annet morsmål enn norsk, har du mulighet til å melde deg opp i morsmålet ditt som privatist istedet for fremmedspråket som skolen tilbyr. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Mye informasjon finnes også på Utdanningsdirektoratetes nettsider.

 

Kontakt

Eksamensansvarlig

Gerda Røland Forberg

E-post: gerda.forberg@vtfk.no

Telefon: 35 91 88 01

Kontakt eksamenskontoret

Tlf:
35 91 70 10 

E-post:
eksamenskontoret@vtfk.no 

Åpningstider telefon:
Mandag til fredag kl. 09.00-14.00