Eksamen Nome vgs

Skriftlig eksamen for elever i videregående opplæring er avlyst våren 2021.

Kontaktinformasjon

Eksamensansvarlig og kontaktperson for eleveksamen på Nome videregående skole er Gerda Røland Forberg

Privatister skal henvende seg til Eksamenskontoret Vestfold og Telemark

Eksamen våren 2021

Alle skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske, praktiske og tverrfaglige eksamener på Vg1 og Vg2 er avlyst for elever.

Alle skriftlige eksamener for elever på Vg3 er også avlyst, med unntak av sentralt gitt eksamen i yrkesfag i visse utdanninger.

I tillegg avlyses alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener for elever på Vg3.

Elevene på Vg3 skal gjennomføre muntlig eksamen.

Elevene får fullverdige vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. På vitnemålet skal det stå at eksamen var avlyst. Dette vil ikke få konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Privatister

Privatisteksamener skal gjennomføres som vanlig. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder om smittevern for privatisteksamen.

 

Publisert:

04.03.2021

Oppdatert:

04.03.2021 kl.16.16

Kontakt

Eksamensansvarlig

Gerda Røland Forberg

E-post: gerda.forberg@vtfk.no

Telefon: 35 91 88 01