Elevråd

Ved Nome vgs er det et elevråd ved begge avdelinger. Disse består av tillitsvalgte fra alle klasser og løser oppgaver som angår den aktuelle avdelingen.

Med jevne mellomrom treffes begge elevråd for felles oppgaver som angår hele skolen.

Fra skoleledelsen møter rektor og leder for elevtjenester dersom elevrådet eller skoleledelsen ønsker det. De er også elevrådenes nærmeste kontakter.

Elevrådet er det høyeste organ for skolens elever. Elevrådet er samtidig fellesorganet for alle elevene på skolen. Elevrådet skal ta seg av oppgaver i samband med elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser og hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel i skolen. Elevrådet består av tillitselev med vararepresentant fra hver av skolens klasser. Disse skal representere sine klasser, og tillitselevene er valgt av sine medelever i klassen.

Hvis du har et forslag, ta dette opp med tillitseleven, elevrådet, elevorganisasjonen eller ledelsen ved skolen din.

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 11.01.2021 kl.13.31