Kennel på Søve

Foto: Nora G. Slettemo

På avdeling Søve har vi en kennel. Der er det mulgheter for å leie plass til hunden din. Kontakt kannelansvarlig Wenche Folkestad for informasjon.

Reglement hundeplass på kennel

§1. Søknad må gjøres digitalt via skolens nettsider. Det søkes for et skoleår, og søker plikter til å ha lest og forstått gjeldende reglement. 
Det tas ikke inn valper med alder under 8 måneder. 
Elever som velger dyrefag til fordypning vil ha fortrinnsrett.
§2. Det skal fremlegges gyldig vaksinasjonskort før hunden ankommer skolen. Hunden må også være behandlet for innvollsorm.
§3. Det skal velges et styre med 3 representanter. De skal sørge for at de daglige rutinene blir fulgt opp. Styret rapporterer til ansvarlig for hundegården.
§4. Renhold og orden: Alle har til enhver tid ansvar for at det er upåklagelig renhold og orden i og omkring hundegården. Alle som har avtale om døgnplass, dagplass, eller enkeltdager har forpliktelser i forhold til å arbeide med orden og vedlikehold i og rundt hundegården. Dersom det ikke overholdes kan skolen ilegge leietaker ekstra kostnader for slikt arbeid.
§5. Hver enkelt hundeeier er ansvarlig for foring og stell av sin hund, og må selv sørge for fôr til sin hund. Fôr må oppbevares i lukket boks, dette må medbringes.
§6. Hundegården er stengt i helgene. For de elevene som bor på skolens internat, gjelder internatets åpningstider. Avvik fra dette må avtales med ansvarlig for hundeplass.
§7. Bare hunder som har en atferd som gjør at de lar seg håndtere av andre enn eier kan få plass.
Hunder som lager mye støy, eller på annen måte forstyrrer omgivelsene må dessverre utvises. 
§8.Det er ikke lov å slippe hunden løs på skolens områder. Båndtvang gjelder hele året, med unntak i organisert undervisning og trening.
§9. Alle som har med seg hund til skolen er pliktet til å plukke og ta med seg hundeekskrementer.Det skal benyttes Bioposer. Påbudet gjelder ikke i utmark. 
§10. Leietaker har en måneds oppsigelsestid, dersom ikke annet er avtalt.
§11. Brudd på reglementet fører til utvisning med umiddelbar virkning. Leie refunderes ikke.       

 

Søknadsskjema for hundeplss

 

 

Publisert: 04.08.2020 Oppdatert: 19.08.2020 kl.12.17