Skolens ledelse

Rektor og ledergruppe

Arne Grave

Rektor

arne.grave@vtfk.no

91132085

Foro av Atle Rød
Atle Kjellevold Rød

Studierektor på avdeling Søve

atle.kjellevold.rod@vtfk.no

952 79 532

95 91 87 02

Finn Ødegård

Studierektor på avdeling Lunde

finn.odegaard@vtfk.no

951 46 432

35 91 88 04

Annette Ajer

Administrativ leder

annette.ajer@vtfk.no

977 111 38

Britt Gursli Tobro

Leder for elevtjenester

britt.tobro@vtfk.no

905 35 814

Nils Ole Gilde

Gårdsbestyrer

nils.ole.gilde@vtfk.no

984 63 840

35 91 87 20

Avdelingsledere

Knut Martin Tovslid

Avdelingsleder for Byggfag, Teknikk og industriell produksjon

knut.martin.tovslid@vtfk.no

901 22 406

35 91 88 09

Eirik Jensen

Avdelingsleder for Naturbruk

eirik.jensen@vtfk.no

911 99 144

Arne Martin Hansen- Krone

Avdelingsleder for Elektro, Design og Håndverk

arne.hansenkrone@vtfk.no

911 30 710

35 91 88 08