ADK1-kurs

Grunnet koronapandemi vil vi foreløpig ikke gå igang med å arrangere kurs.

Det vil bli satt opp nye kurs etter hvert, men på grunn av usikkerheten rundt pandemien har vi ikke noen konkret dato for når neste kurs vil bli igangsatt. 

Har du spørsmål ta kontakt med: 

Knut Martin Tovslid

Avdelingsleder for Byggfag, Teknikk og industriell produksjon

knut.martin.tovslid@vtfk.no

901 22 406

35 91 88 09

ADK-1 opplæringen bygger på kandidatens praksis og gir nødvendig teoretisk kompetanse til praktisk utførelse av ledningsanlegg i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder setter til et moderne ledningsanlegg.

For å sikre best mulig kvalitet og lengst mulig levetid for våre VA-ledningsanlegg, oppfordrer Norsk Vann alle norske kommuner til å stille et minimumskrav om at minst en i grøftelaget skal ha ADK- sertifikat.

Hva inneholder kurset:

 • Introduksjon - motivasjon
 • Rørmaterialer
 • Kvalitetskrav og normer for utførelse
 • Nivellering og laser
 • Geoteknikk og sikkerhet i grøfter
 • Grøfter og utførelse av rørlegging
 • Rør og rørdeler
 • Kummer og gategods
 • Lett kommunalteknikk, grunne ledninger
 • Tegninger og arbeidsbeskrivelser

Mer om innholdet i kurset:

 • Lover og forskrifter
 • Gjenoppbygging av veg
 • Kontroll av anlegg, trykk- og tetthetsprøving
 • Hygiene, verne og miljøarbeid
 • Avløpsanlegg i spredt bebyggelse - bygging av anlegg
 • Praktiske øvelser
 • Eksamen, kursvurdering
 • Rehabilitering av ledningsnett
 • Undersøkelse av ledningsnett

 

Praksis:

Gjennomføres i vårt innendørs grøfteanlegg

Pris:

Kurspris er kr 18.000,- pr deltager og innbefatter lunch, kaffe, læremateriell, kursbevis og sertifikatavgift. Ved flere fra en og samme bedrift gis det rabatt.

Overnatting:

I Lunde er det mulig å bestille plass på Lunde vandrerhjem (www.lunde-vandrerhjem.no) telefon 35949068

I Bø (17km) På Bø hotell (www.bohotell.no) telefon 35060800

ADK1-sertifikat

Krav som må oppfylles for å kunne utstede ADK1-sertifikat:

A) 3 års praksis i anleggsrørlegging, eller:

B) Har bestått fag/svenneprøve innenfor:

1. Rørleggerfaget

2. Anleggsmaskinførerfaget

3. Fag relatert til Bygg- og anleggsteknikk (eller tidligere tilsvarende varianter)  - og ett års praksis i anleggsrørlegging.

C)  Ingeniør/tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg - og ett års praksis i VA-faget.

ADK1 - sertifikat som bekrefter at kurset er gjennomført, eksamen er bestått og at praksiskravene er oppfylt gir grunnlag for å bli godkjent som bas (førstelinjeleder) for grøftelag ved legging av vann- og avløpsledninger.

Det er anledning til å gjennomføre ADK1-kurset uten at man har tilstrekkelig godkjent praksis. ADK-sertifikat utstedes når tilstrekkelig praksis blir dokumentert. Denne dokumentasjonen må skje innen en periode på 4 år etter gjennomført kurs.

I Lunde er det mulig å bestille plass på Lunde vandrerhjem (www.lunde-vandrerhjem.no) telefon 35949068

I Bø (17km) På Bø hotell (www.bohotell.no) telefon 35060800

Publisert: 22.06.2020 Oppdatert: 05.02.2021 kl.16.05