ADK1-kurs

ADK1-kurs

ADK-1 opplæringen bygger på kandidatens praksis og gir nødvendig teoretisk kompetanse til praktisk utførelse av ledningsanlegg i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder setter til et moderne ledningsanlegg.

For å sikre best mulig kvalitet og lengst mulig levetid for våre VA-ledningsanlegg, oppfordrer Norsk Vann alle norske kommuner til å stille et minimumskrav om at minst en i grøftelaget skal ha ADK- sertifikat.

Hva inneholder kurset:

 • Introduksjon - motivasjon
 • Rørmaterialer
 • Kvalitetskrav og normer for utførelse
 • Nivellering og laser
 • Geoteknikk og sikkerhet i grøfter
 • Grøfter og utførelse av rørlegging
 • Rør og rørdeler
 • Kummer og gategods
 • Lett kommunalteknikk, grunne ledninger
 • Tegninger og arbeidsbeskrivelser

Mer om innholdet i kurset:

 • Lover og forskrifter
 • Gjenoppbygging av veg
 • Kontroll av anlegg, trykk- og tetthetsprøving
 • Hygiene, verne og miljøarbeid
 • Avløpsanlegg i spredt bebyggelse - bygging av anlegg
 • Praktiske øvelser
 • Eksamen, kursvurdering
 • Rehabilitering av ledningsnett
 • Undersøkelse av ledningsnett

Praktiske opplysninger

Sted:

Nome videregående skole avd. Lunde, Olav Strannasvei 25, 3825 Lunde

Tid:

Perioden 26.januar - 14. februar 2020

Kurset har en varighet på 105 timer, hver dag fra kl. 08.00 til ca. 15.30.

Påmelding:

Knut Martin Tovslid  tlf. 90122406, eller email knut.martin.tovslid@vtfk.no – skriv ADK1-kurs som emne i mailen.

Påmeldingsfrist:

15. januar 2020.

Ved mindre enn 10 påmeldte blir kurset avlyst.

Praksis:

Gjennomføres i vårt innendørs grøfteanlegg

Pris:

Kurspris er kr 18.000,- pr deltager og innbefatter lunch, kaffe, læremateriell, kursbevis og sertifikatavgift. Ved flere fra en og samme bedrift gis det rabatt.

Overnatting:

I Lunde er det mulig å bestille plass på Lunde vandrerhjem (www.lunde-vandrerhjem.no) telefon 35949068

I Bø (17km) På Bø hotell (www.bohotell.no) telefon 35060800

ADK1-sertifikat

Krav som må oppfylles for å kunne utstede ADK1-sertifikat:

A) 3 års praksis i anleggsrørlegging, eller:

B) Har bestått fag/svenneprøve innenfor:

1. Rørleggerfaget

2. Anleggsmaskinførerfaget

3. Fag relatert til Bygg- og anleggsteknikk (eller tidligere tilsvarende varianter)  - og ett års praksis i anleggsrørlegging.

C)  Ingeniør/tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg - og ett års praksis i VA-faget.

ADK1 - sertifikat som bekrefter at kurset er gjennomført, eksamen er bestått og at praksiskravene er oppfylt gir grunnlag for å bli godkjent som bas (førstelinjeleder) for grøftelag ved legging av vann- og avløpsledninger.

Det er anledning til å gjennomføre ADK1-kurset uten at man har tilstrekkelig godkjent praksis. ADK-sertifikat utstedes når tilstrekkelig praksis blir dokumentert. Denne dokumentasjonen må skje innen en periode på 4 år etter gjennomført kurs.

I Lunde er det mulig å bestille plass på Lunde vandrerhjem (www.lunde-vandrerhjem.no) telefon 35949068

I Bø (17km) På Bø hotell (www.bohotell.no) telefon 35060800

Publisert: 22.06.2020 Oppdatert: 22.06.2020 kl.12.39