VIP Makkerskap 2022-23


Publisert:

08.08.2022

Oppdatert:

09.09.2022 kl.12.52

Tiltak for et godt læringsmiljø fra VIP Psykisk helse i skolen

VIP Makkerskap er et tiltak for et godt læringsmiljø og en trygg og forutsigbar skolestart. I korte trekk innebærer tiltaket at kontaktlærer deler klassen i makkerpar og makkergrupper fra første skoledag av. Makkerpar og makkergrupper har bestemte oppgaver knyttet til hverandre, og inndelingen benyttes også til faglig samarbeid. Etter tre uker byttes makkere og makkergrupper, og ordningen rullerer gjennom hele skoleåret.

Elevene bruker ofte mye energi de første ukene av skoleåret på å finne sin sosiale plass. Ved å starte med VIP Makkerskap allerede første skoledag kan det være lettere å skape et inkluderende og trygt klasserom hvor det er fokus på fellesskap. Trygge sosiale relasjoner i klassen gir også gode forutsetninger for å jobbe med fag. Gjennom VIP Makkerskap får elevene øvelse i å samarbeide med ulike medelever. VIP Makkerskap handler om å øke elevenes sosiale og relasjonelle kompetanse og styrke læringsmiljøet.

Nedenfor finner du informasjon om tiltaket utarbeidet av Helsedirektoratet, Vestre Viken.

 

| Informasjon til eleven | Informasjon til elevens foresatte |