Nettundervisning og Ressurssenter

Nyheter

En gullbillett til flere jobbmuligheter!

Nå åpner en unik mulighet seg for innbyggere som er permittert eller arbeidsledig og ikke har fullført videregående opplæring. Alle kan søke om å få gjort ferdig fagbrev eller vitnemål gratis. 

Terskelen for å sende inn en søknad til ordningen, skal være lav. Det starter med å fylle inn et søknadsskjema og krysse av for fag som mangler helt eller delvis. Deretter tar en veileder kontakt, for å se på muligheten for å skreddersy et tilbud ut fra de ulike søkernes behov. 

Mer informasjon her!


Søke lærling innen helsearbeiderfag eller barne- og ungdomsarbeiderfag denne våren?

Ressurssenteret har nå fått denne presiseringen fra OKOSTELEMARK innen helsearbeiderfaget. Les mer her:

Norskprøve Kompetanse Norge.docx


Lenker

Pålogging:

Samlingsoversikter:

Studieinformasjon: