Nettundervisning og Ressurssenter

Nyheter

Ta studiekompetanse ved sida av jobb?

OBS: Det er mulig å fortatt søke med oppstart høst 2022!

- Dette tilbodet gir auka valfridom til å halde fram i jobb og samstundes ta påbygg til generell studiekompetanse. Trykk her for mer informasjon.


USN åpner endelig for besøk på alle studiestedene!

Fredag 18. mars og fredag 25. mars kl 14.00 til 15.00 kan studieinteresserte komme på en times informasjon og omvisning. De vil møte erfarne studenter som de kan spørre og som viser frem campus!

For å ha en viss kjennskap til hvor mange som kommer, så er det påmelding.

HJELP TIL STUDIEVALGET

nettsiden her har vi samlet nyttig informasjon som Podcast « Hva skal jeg bli?», Åpen dag sendingen og studiewebinarer ( kommer etter hvert).  Visste du at over 35 studenter fra ulike studier svarer på spørsmål som kommer inn på Facebook USN Discover?

Vi hadde en meget givende og inspirerende sending for jenter og teknologi. På en uhøytidelig måte fortalte ca 10 ingeniørstudenter hvorfor de som jenter mener at valget deres er smart.

Det er en stund til mai måned, men vi vil gjerne informere om vår store teknologiske messeutstilling USNexpo som er åpen for alle teknologi- og realfagsinteresserte! Over 250 ferdige ingeniører i Kongsberg, Porsgrunn og i Vestfold vil vise sine oppfinnelser og hovedprosjekter for publikum. Her anbefaler vi klasser å komme på teknisk ekskursjon!


Avgangselev ved Ressurssenteret denne våren?

Universitetet i Sørøst Norge har flere gode tilbud for de som tenker å søke USN.

Sjekk datoene under og om dette er noe for deg:


En gullbillett til flere jobbmuligheter!

Nå åpner en unik mulighet seg for innbyggere som er permittert eller arbeidsledig og ikke har fullført videregående opplæring. Alle kan søke om å få gjort ferdig fagbrev eller vitnemål gratis. 

Terskelen for å sende inn en søknad til ordningen, skal være lav. Det starter med å fylle inn et søknadsskjema og krysse av for fag som mangler helt eller delvis. Deretter tar en veileder kontakt, for å se på muligheten for å skreddersy et tilbud ut fra de ulike søkernes behov. 

Mer informasjon her!

Lenker

Pålogging:

Studieinformasjon:

Åpningstider

Kl. 08:00 - 15:30