Generell studiekompetanse

Hos oss kan du ta fagene du trenger for å kunne søke opptak på høyskoler og universiteter. Undervisningen er lagt til kveldstid og på lørdager og opplegget er i basert på at du må studere mye egenhånd. Det gir deg fleksibilitet til å studere når du har tid og mulighet.

Hvordan kan jeg oppnå generell studiekompetanse?

Studiekompetanse gjennom 23/5 regelen: Hvis man består de seks studiekompetansefagene: Norsk, naturfag, historie, engelsk, samfunnsfag og matematikk kan man etter visse kriterier søke opptak til alle høyskoler og universiteter. De aller fleste av være elever oppnår generell studiekompetanse på denne måten. 

Vitnemål: Et vitnemål forutsetter et treårig studiespesialiserende løp. Hvis du bare mangler noen fag fra VG3 kan dette være aktuelt for deg. Ta kontakt hvis du trenger andre fag enn studiekompetansefagene. 

Påbygg: Dette kan være aktuelt for deg som har fullført VG1 og VG2 på et yrkesfaglig studieløp. Ta kontakt med oss før du søker. 

Fagbrev som helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider: I 2017 ble det startet en forsøksordning der søkere med fagbrev kunne søke opptak til sykepleien og barnehagelærer ved enkelte høyskoler. 

Hvordan studerer du når du er nettelev? 

I hvert fag er mellom fire og seks fysiske samlinger og et tilsvarende antall virituelle samlinger i hvert semester. De fysiske samlingene varer i alt fra tre til fem timer og de virituelle varer i mellom 1 og 1 1/2 time. De fleste samlinger er lagt til ettermiddager og lørdager. Samlinger foregår på Skogmo VGS i Skien og på Notodden VGS. D aller fleste av samlingene overføres også på nett slik at det er mulig å følge hjemmefra hvis en ikke kan komme på samling. Vi oppfordrer likevel våre elever til å møte på samlinger i størst mulig grad.

Vår erfaring er at de aller fleste burde ta fagene over minst to år. Det er også mulig å starte med bare et fag.

Vi bruker en læringsplattform som heter Canvas. Her vil du få til fagsider i de fagene du skal ta. På disse sidene står det hva du skal jobbe med mellom hver samling. Gjennom hele året må du sende inn oppgaver til læreren din som retter disse og gir deg tilbakemelding på arbeidet ditt. Læreren vil også være tilgjengelig for å svare på spørsmål du måtte ha.

Hvor stor blir utgiften til bøker og programvare? 

Alle voksne elever får låne PC av oss. For elever med voksenrett er også bøker gratis.

Hva skal til for at jeg har krav på dette tilbudet?

Kravet er at du har voksenrett, dvs. at du ikke har studiekompetanse eller fagbrev, at du har fylt 25 år og at du er folkeregistret i Telemark. Dersom du ikke har voksenrett og likevel ønsker å skaffe deg generell studiekompetans kan du likevel henvende deg til oss. Dersom vi har ledige plasser vil du kunne få tilbudet gratis. Det er også mulig for NAV å søke inn brukere som ikke har voksenrett.

Dersom du skulle ha spørsmål ut over dette, vennligst ta kontakt med oss.

Oppstart: august/september

Søknadsfrist: 01. mars

Skal du søke trykk her

Oppstartsamling

Som ny elev vil du bli kalt inn til en oppstartsamling før fagene starter opp. Denne er obligatorisk og gir deg informasjon om fagene, eksamen, dataverktøy osv.

Vurdering og Eksamen 

Hos oss er du elev, det vil si at får standpunktkarakter i alle fag. I tillegg må du ha en eller flere eksamener. Hvis du går etter 23/5 regelen må du ha eksamen i norsk hovedmål. Du kan også bli trukket ut til en eksamen til. Hvis du går påbygg må du ha to eksamener i tillegg norsk hovedmål. Hvis du går for vitnemål må du ha tre eksamener ved siden av norsk hovedmål.

Publisert: 18.10.2020 Oppdatert: 12.01.2022 kl.14.17