Barne- og ungdomsarbeider Vg2

Dersom du ønsker å arbeide med barn og unge er dette en utdanning for deg. Som barne- og ungdomsarbeider kan du arbeide med barn på ulike alderstrinn: barnehage, skolefritidsordninger, ungdomsklubber m.m.

Når vi mottar søknad fra deg tar vi en grundig gjennomgang av dine papirer, din bakgrunn og setter sammen et utdanningsløp som fører fram til fagbrev. 

Programfag studieretning Helse og omsorgsfag

Vg1 Helse og omsorgsfag kan være aktuell før du starter på Vg2 Barne – og ungdomsarbeiderfag (avhenger av hva du har av skolegang fra før). Vg1 går fra 6 uker til 1 år avhengig av om du har erfaring fra før. Hvis du har praksis fra arbeid med barn og unge kan du søke om realkompetansevurdering i stedet for ta programfagene på Vg1 Helse og omsorgsfag.

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Programfagene på Vg2 Barne- og ungdomsarbeider går over ett skoleår (to semestre) med oppstart i februar og septemberUtdanningen er lagt opp som en kombinasjon av samlinger og nettbaserte studier.Har du relevant utdanning og praksis kan du også realkompetansevurderes også i programfagene på Vg2 nivå. Utdanningen kan da gjennomføres på kortere tid.

Se vår informasjonsvideo om Barne- og ungdomsarbeiderutdanningen her.

Når starter vi?

Oppstart i august/september.

Søknad

Du søker gjennom Vigo her. For at vi skal kunne behandle den tilfredsstillende, må den være riktig utfylt. Du må oppgi og dokumentere utdanning (dokumentasjon ettersendes). Praksis med nøyaktig stillingsprosent og tidsrom for ansettelse må også oppgis for at vi skal kunne veilede deg til riktig utdanningsløp. Om du er usikker på stillingsprosent eller timeantall, får du dette ved å henvende deg til lønnsavdelingen på arbeidsplassen. Dokumentasjon på praksis behøver ikke være med. Den skal sendes fagopplæringskontoret og godkjennes av dem før du kan melde deg opp til fagprøven.

Søknadsfrist: 01. mars

Litt om bakgrunnen for tilbudet

Utdanningen til barne- og ungdomsarbeider er normalt en fagopplæring med 2 år i skole og to år som lærling. For voksne tilbyr vi en blanding av samlingsbasert og nettbasert utdanning til barne- og ungdomsarbeider. En fordel med en slik opplæringsmodell er at utdanningen kan gjennomføres uten å måtte ta permisjon fra jobb. Hensikten med tilbudet er at voksne ufaglærte som er i jobb, skal få anledning til å få en yrkesutdanning som kvalifiserer for fast tilsetting og lønnsplassering i forhold til utdanning. Det spiller ingen rolle hvor i Telemark du bor når utdanningen foregår på en slik måte.

Hvem er utdanningen for?

Vårt tilbud er fleksibelt slik at det kan passe for personer med ulik bakgrunn:1. For den som har eller kan oppnå 5 års praksis innen barne- og ungdomsarbeiderfag med fordeling på ulike alderstrinn, er det fordelaktig å være  praksiskandidat. Vi tilbyr undervisningsopplegg i programfagene (i sentrale temaer på VG1 og VG2). Dette gjennomføres over ett år med innleveringsoppgaver ca. en gang pr. mnd. Undervisningsopplegget gir et faglig grunnlag for å gå opp til en tverrfaglig sentralgitt prøve. Når den er bestått, kan du gå opp til endelig fagprøve som barne- og ungdomsarbeider.

2. Velger du et avkortet løp, betyr det at du tar VG1 og Vg2 i skole tilpasset  voksne. Opplæringen rommer da både fellesfag (allmennfag) og programfag. Et avkortet løp gir fradrag i praksiskravet. Har du relevant utdanning fra videregående skole fra før, kan du realkompetansevurderes i forhold til dette. Utdanningen vil da kunne gjennomføres på kortere tid. I sammenheng med et avkortet løp kan det også være en mulighet å søke lærlingeplass.

Hva vil det si å være nettelev?

Som nettelev kan du hele tiden kommunisere med læreren din og med andre elever via nettet. Du kan i stor grad bestemme selv når du vil arbeide, men det krever selvdisiplin. Du skal levere oppgaver og prøver til veilederen din, og får disse kommentert og rettet.

Selve fagstoffet vil du finne i lærebøker slik som for ordinære elever. Forskjellen er at bearbeiding og arbeid med stoffet og veiledning fra lærer går over nettet.Du må ha tilgang til datamaskin og Internett for å kunne være nettelev.

Samlinger

I tillegg til oppgaveløsning via nettet har hvert årstrinn fagsamlinger. Her møter du medelever og blir dermed en del av en gruppe samtidig som du deltar i undervisning av faglærer. Det er i alt 8 fagsamlinger i løpet av utdanningen. Samlingene er på Notodden

Dataopplæring

For å kunne gjennomføre et nettbasert undervisningsopplegg trenger du noe datakunnskap. Du blir deltaker i et nettklasserom på en nettbasert læringsplattform som heter Canvas. Det er ikke vanskelig. Alle elevene vi har hatt, har greid dette helt fint. Du får dataopplæring som går over 2 dager. Hvis ikke du kjenner til Fronter fra før, er det nødvendig å delta på disse.

Eksamen

På avkortet løp er det mulig å velge mellom å være ordinær elev eller privatist. Som ordinær elev får du standpunktkarakter under forutsetning av at du følger undervisningsopplegget og møter på samlinger. Du skal i tillegg opp til en tverrfaglig praksik prøve. Som praksiskandidat skal du opp til en avsluttende teoretisk tverrfaglig prøve. Fagprøven arrangeres av Fagopplæringskontoret. Den foregår ute i praksis og kan gjennomføres når teori og praksiskrav er innfridd.

Hvor mye koster det?

Utdanningen er gratis for deg som er over 25 år (eller fyller det i løpet av året) og ikke har fullført en videregående opplæring. Det betyr at du ikke har fagbrev eller generell studiekompetanse. Datamaskin og oppkopling til Internett må du betale selv.Deltakere uten voksenrett kan fylle opp ledige plasser gratis.

Eksamensgebyr må betales av hver enkelt.

Lånekassen gir stipend og lån.Fylkeskommunen gir bokstipend. Det betyr at du kjøper bøkene selv og får disse utgiftene refundert av oss.

Publisert: 12.01.2022 Oppdatert: 12.01.2022 kl.14.27