Salg, Service og Reiseliv

Du kan oppnå fagbrev i kontor- og administrasjonsmedarbeider, salgsmedarbeider, reiselivsmedarbeider, resepsjonist, vekter.

Hvordan ta fagbrev

Dersom du vil ta ett av disse fagbrevene, kan det gjøres på flere måter. Når ungdom går den vanlige skoleveien, må de først gå to år på skole og deretter være lærling i to år. Mange voksne har opparbeidet seg praksistid i et fag, og det gir mulighet for å være praksiskandidat. Da kan du melde deg opp til en praktisk rettet fagprøve når du har oppnådd 5 års praksis i faget og har bestått en "tverrfaglig, sentralgitt teoriprøve", som baserer seg på pensum for Vg2 i faget salg, service og sikkerhet. At prøven er tverrfaglig, vil si at prøven gjelder flere fag. At den er sentralgitt, betyr at prøven er lik for hele landet. Det er denne prøven vi forbereder deg på med vårt nettbaserte opplegg. For mer informasjon omkring dette kurset, vennligst ta kontakt med oss.  Se også vår informasjonsvideo om utdanningen her

Om kurset

Kurset gjennomføres i løpet av ett år med åtte leksjoner som skal innleveres. Det brukes også vanlige lærebøker som grunnlag for eget arbeid. I tillegg til oppgaveløsning via nett har vi undervisning på åtte samlinger. Her møter du medelever og nettlærere, og du blir samtidig en del av gruppen som tar samme undervisning som deg.

Hva vil det si å være nettelev?

Som nettelev kan du hele tiden kommunisere med læreren din og andre elever via nettet. Du kan i stor grad selv bestemme når du vil arbeide, men det krever selvdisiplin. Du skal levere oppgaver til veilederen din og besvarelsene blir vurdert og kommentert. Fagstoffet finner du i de aktuelle lærebøkene for kurset. Du er selv ansvarlig for å ta til deg det teoretiske lærestoffet, men med god veiledning fra lærer over nettet. Du må ha tilgang til datamaskin og internett for å være nettelev.

Når starter vi?

August/September

Søknad

Du søker gjennom Vigo her. For at vi skal kunne behandle den tilfredsstillende, må den være riktig utfylt. Du må oppgi og dokumentere utdanning (dokumentasjon ettersendes). Praksis med nøyaktig stillingsprosent og tidsrom for ansettelse må også oppgis for at vi skal kunne veilede deg til riktig utdanningsløp. Om du er usikker på stillingsprosent eller timeantall, får du dette ved å henvende deg til lønnsavdelingen på arbeidsplassen. Dokumentasjon på praksis behøver ikke være med. Den skal sendes fagopplæringskontoret og godkjennes av dem før du kan melde deg opp til fagprøven 

Søknadsfrist: 01. mars

Dataopplæring

For å kunne gjennomføre et nettbasert undervisningsopplegg trenger du grunnleggende datakunnskap. Som nettelev blir du deltaker i et nettbasert klasserom, og bruker av læringsplattformen Canvas, i tillegg får du opplæring i et Webkonferanseverktøy (Zoom). Webkonferanseverktøyet bruker vi for å få en tettere oppfølging av deltakerne. De to første av totalt åtte samlinger vil bli brukt til dataopplæring.

Eksamen

Som praksiskandidat går du opp til eksamen i programfagene Salg og service, sikkerhet og  økonomi og administrasjon på Vg2-nivå. Dette er en avsluttende teoretisk tverrfaglig prøve. Når denne prøven er bestått og praksiskravet er innfridd, kan du melde deg opp til den endelige fagprøven.Fagprøven arrangeres av Fagopplæringskontoret. Prøven foregår ute i praksis, og den kan gjennomføres når kravene til teori og praksis er innfridd.

Hvor mye koster det?

For deltakere over 25 år, uten videregående utdanning, er utdanningen gratis (voksenrett). Du må disponere datamaskin og oppkopling til internett. Deltakere uten voksenrett kan fylle opp ledige plasser gratis.Eksamensgebyr må betales av hver enkelt.Lånekassen kan søkes om stipend og lån.

Publisert: 18.10.2020 Oppdatert: 12.01.2022 kl.14.17