Elevdemokrati

Elevråd

Elevrådet på Notodden videregående er satt sammen av representanter fra alle klassene på skolen. Disse velges ut av elevene hvert år ved skolestart, og er med i utvalget som jobber for å gjøre skolen bedre.

SMU - Skolemiljøutvalget

​​​​​​​Opplæringsloven krever at alle videregående skoler skal ha skoleutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU). F.o.m. skoleåret 2021-2022 tar alle skolene i bruk én felles modell for organisering, der de to utvalgene slås sammen. Skolemiljøutvalget er satt sammen av skolens ledelse, ansatte og elevrådsstyre. De uttaler seg i saker som gjelder skolemiljøet.

Referat fra våre møter:

2. februar, 2023

16. november, 2022

22. september, 2022

16. mai, 2022

15. mars, 2022

9. desember, 2021

1. november, 2021

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 06.02.2023 kl.12.59