Arbeid- og hverdagslivstrening (AHT)

Utdanningsprogrammet er for deg som ønsker å videreutvikle dine evner, bli mer selvstendig og mestre fremtiden. Hver enkelt elev jobber mot sine individuelle mål, og får nødvendig tilrettelegging og hjelp. Gjennom praktisk og sosial læring vil du forberedes på et selvstendig liv.

imagenp8w7.png

Læringen skjer i stor grad gjennom praktisk og sosial læring. I opplæringen har elevene praktisk tilnærming til alle fag, og de vil få noe undervisning som gjenkjenner elevens valg av utdanningsprogram.

Det legges stor vekt på å utvikle hver enkelt elev sitt talent og ruste dem til et voksenliv. Vi ønsker at elevene skal få et utdanningsløp som gir opplæring, trivsel og utvikling i trygge og forutsigbare omgivelser. Vi trener, og målet er at eleven skal mestre en tilrettelagt arbeids-, bo og fritidssituasjon.

Skolen samarbeider med flere bedrifter i nærområdet om oppfølging og tilrettelegging for arbeidspraksis. Velger elevene et 2+2 løp (2 år i skole og 2 år i bedrift), får de et kompetansebevis etter endt opplæringstid.

Skoledagen inneholder blant annet

  • Aktiviteter i dagliglivet (ADL)
  • Basisfagene (norsk, matematikk og engelsk)
  • Samfunnsfag og naturfag
  • Friluftsliv
  • Mat og helse
  • Kroppsøving
  • Programfag tilrettelagt hver enkel elev
  • Arbeidspraksis (YFF) på andre året

 Mennesker som går Plakat

Publisert:

21.11.2022

Oppdatert:

15.12.2022 kl.10.51