Elektro og datateknologi

Er elektro og datateknologi noe for deg?

Du lærer

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være

 • nøyaktig og systematisk
 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
 • kreativ og ha godt fargesyn

Du kan bli

 • elektriker, elektroreparatør eller energioperatør
 • tavle-, signal eller heismontør
 • avioniker eller flymekaniker
 • romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
 • automatiker eller FU-operatør
 • kulde- og varmepumpemontør
  Se alle yrker og kompetanser 

Arbeidssteder

 • offentlige eller private bedrifter
 • prosess- eller elektronikkindustrien
 • mekanisk industri, energiverk eller jernbanedrift
 • data-, fly- eller oljebransjen
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Elektro og datateknologi ved Notodden videregående

Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn. Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

Programmering

Noe av det elevene gjør er å trene på å programmere PLSer.

På Notodden videregående skole har du følgende muligheter etter Vg1 elektro:

Vg2 Automatisering

Utdanningen kvalifiserer deg for å jobbe med automatiserte systemer i olje- og gassindustrien, prosess- og verkstedindustrien og i næringsvirksomhet.

Du kan lese mer om automatisering på www.vilbli.no

Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk

Kulde- og varmepumpeteknologi ivaretar store verdier for dagens samfunn f.eks. innen næringsmiddelproduksjon, prosessindustri, offshore, gass, transport etc. Velger du kuldefaget kan du tre inn i en spennende verden som gir deg masse muligheter.

 

Du må ha kunnskap om:

• Kuldeteknikk

• Oppbygging, virkemåte og bruk av kuldeanlegg

• Automatikk

• Rørlegging

• Sveising og lodding

• Miljø og HMS

 

Personlige egenskaper

• Arbeide planmessig og selvstendig

• Være nøyaktig

• Ha interesse for teknologi

• Samarbeide med andre med andre faggrupper

• Serviceinnstilling

• Møte precis og stå på når det trengs

 

Arbeidsoppgaver

• Montasje

• Oppstart og innregulering

• Sercice og ettersyn

 

Arbeidsdagen

• Servicebil

• Frihet under ansvar

• Telefon og PC

• Reise rundt på oppdrag

• Fra ett til fem oppdrag pr dag

 

Topplønn

 • Du kan tjene rundt 500.000 – 600.000 som fagarbeider
Vg2 Industriteknologi (kryssløp)

Programområdet teknologi- og industrifag skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne typen industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser. Faget skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere. Faget skal fremme helhetlig forståelse av produksjonsprosesser, helse, miljø og sikkerhet, og legge grunnlaget for å tenke tverrfaglig. 

Opplæringen skal bidra til å gi eleven kompetanse innen industri teknologisk produksjon og montasje. Opplæringen skal også bidra til kompetanse for drift og vedlikehold av maskiner og teknisk utstyr. Videre skal opplæringen fremme elevens forståelse av samspillet mellom mekanisk oppbygging, regulering og styring. Utvikling av faglig innsikt, praktiske ferdigheter, nøyaktighet, ordens- og sikkerhetsforståelse skal stå sentralt.
I opplæringen skal det legges til rette for refleksjon og opplevelse av mestring gjennom utførelse av arbeidsoppgaver. Gjennom opplæringen skal eleven forberedes for arbeid i bransjer og bedrifter der det stilles krav om kontinuerlig utvikling av fagkompetansen. Opplæringen skal legge grunnlag for selvstendighet i arbeid og for utvikling av samarbeids- og kommunikasjonsevne.

Vg2 Kjøretøy (kryssløp)

Vi er ditt valg hvis du vil lære å reparere personbiler, lastebiler eller motorsykler.

Kjøretøyparken i Norge og ellers i verden er i stadig utvikling, både når det gjelder teknologi og antall. Derfor stilles det høyere og høyere krav til personellet som skal reparere på kjøretøyene. Vi har et moderne verksted på skolen som tar hensyn til disse forhold.
«Mekking» er et begrep som er på veg ut - mens «diagnostisk feilsøking» er et begrep som erstatter dette. Selvfølgelig er det mye mekanisk arbeid som må utføres på en bil i dag, men den store utfordringen ligger i elektronisk overvåking og styring av de fleste funksjonene.
Og det beste av alt - med god fagkunnskap innen bilmekanikeryrket har du ingen vanskeligheter med å tilpasse deg de fleste andre oppgaver du kan stilles overfor.

Hva jobber vi med?

Vi tar for oss hele bilen, med alle dens komponenter og systemer. Vg2 skal rekruttere lærlinger til et bredt spekter av fag eller yrker innen bilbransjen, 
slik som:

 • Reparasjon av lette kjøretøy
 • Reparasjon av tunge kjøretøy
 • Reservedelsfaget
 • Bilskadereparatør
 • Rep. av hjulutrustning
 • Motorsykkelreparatør

Hvordan jobber vi?

Undervisning foregår i eget verksted og i bilverksteder. Teori omsettes i praksis ved å arbeide på biler som tas inn til reparasjon. Det brukes moderne testutstyr og avanserte modeller. Oppbygning, virkemåte og feilsøking gjennomgås på modeller og utprøves på reparasjonsobjektene.
Elevene er utplassert på verksteder i en dag i uken slik at de får føle yrket på kroppen. Mange knytter i den tiden verdifulle kontakter som kan komme til nytte ved en eventuell senere lærekontrakt. 
Vårt naboland i øst besøker vi vanligvis for å se hvordan en motor eller en bil blir til.

Kontakt

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med avdelingsleder:

Torgeir Holla

35 91 85 06 / 905 37 277

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 03.09.2020 kl.20.09