Nøtterøy videregående skole

I fokus

Velkommen til avslutningsseremoni

Fredag 16. juni er det avslutningsseremoni for avgangselevene i VG3. Velkommen til Oseberg Kulturhus kl.18:00🌺

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.