Elevundersøkelsen 2021

I november er det tid for den årlige elevundersøkelsen. I den forbindelse ønsker Udir å informerer både elever og foresatte.
Ill.foto:GettyImages

Elevundersøkelsen gir hvert år elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen.

Informasjon til elever

Informasjon til foreldre og foresatte

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Elevundersøkelsen gjennomføres i perioden fra uke 44 til uke 50 i klassen med kontaktlærer tilstede. Kontaktlærer deler ut brukernavn og passord rett i forkant av gjennomføringen.

Trykk her for å starte undersøkelsen 

Her kan du lese mer om elevundersøkelsen

Publisert: 19.10.2021 Oppdatert: 09.11.2021 kl.08.58