Informasjon om tiltak og forhåndsregler i forbindelse med koronavirus

Denne siden oppdateres jevnlig, og vil gi deg den nyeste informasjonen vi på Nøtterøy vgs har vedrørende situasjonen rundt koronavirus og tiltak som blir gjort på skolen vår

18.01.2021: NVS tilbake til gult nivå

Regjeringen har besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler kan gå tilbake til gult nivå fra onsdag 20. januar.

Les mer om hvilke smitteverntiltak skolen skal følge

Hva betyr gult nivå?

Regjeringen informerer

Hva kan du gjøre for å unngå Covid-19 smitte

03.01.2021: Alle landets videregående skoler går over til rødt nivå

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

Elevene har fått beskjed om hvilke trinn som skal møte i morgen mandag.

Hva innebærer rødt nivå?  Informasjon fra Udir

Informasjon fra regjeringen

 

12.11.2020: Oppdaterte rutiner for skoleskyss

Vestfold og Telemark fylkeskommunes har oppdaterte retningslinjene for skoleskyss og smittevern.

 

 

09.11.2020: Alle møter til undervisning på skolen onsdag 11. november

Det blir digital undervisning som planlagt, tirsdag 10. november. Onsdag 11. november møter alle elever på skolen til ordinær undervisning etter timeplanen.

Informasjon fra Vestfold og Telemark fylkeskommune

Gult nivå: en liten påminnelse om hva som gjelder både i og utenfor klasserommet


06:11:2020: Hjemmeundervisning mandag 9. og tirsdag 10. november

På bakgrunn av regjeringens oppdaterte retningslinjer for smittevern, har Vestfold og Telemark fylkeskommune fredag 6. november besluttet å sette alle videregående skoler i kommuner som er definert som røde, i rød beredskap. Det gjelder alle kommunene i tidligere Vestfold, samt Grenlands-kommunene.

Informasjon fra Vestfold og Telemark fylkeskommune

Rødt beredskapsnivå innebærer ikke at skolene stenger, men at det iverksettes tiltak som skal begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler. 

Skolens ledelse, administrasjon og elevtjeneste har behov for å bruke mandag 9. og tirsdag 10. november til å lage gode rullerings- og romplaner for å begrense fysisk kontakt på skolen. Opplæringen for alle elever de to dagene blir derfor på Teams, og i samsvar med timeplanen.

Organisering gjeldende fra onsdag 11. november til fredag 4. desember

Vi lager en rulleringsplan, basert på erfaringer fra gjenåpningen i våres, med et kun et trinn på skolen daglig. Omorganiseringen gjelder mandag til torsdag. På fredager vil vi prioritere klasser/grupper som har vurderingssituasjoner til å være på skolen. Vi ønsker ikke å ha en opphopning av vurderinger/prøver når skolen åpner opp igjen.

På grunn av avstandsregler vil klasser/grupper på mer enn 18 elever fordeles på to rom. Det vil derfor lages en midlertidig romplan som avviker stort fra den ordinære romplanen. Den midlertidige romplanen kunngjøres bredt.

Rulleringsplanen gjeldende for uke 46 kunngjøres til elevene tirsdag 10. november.

 

06.11.2020: NVS er nå i rød sone i trafikklysmodellen

Beredskapsledelsen i fylkeskommunen skal i møte med Fylkesmannen fredag 6. november for å koordinere tiltakene i vår region. Vi er forberedt på er at det blir endringer i skolehverdag fra neste uke. Ny informasjon kommer så snart nye tiltak er avklart.

 

Publisert: 06.11.2020 Oppdatert: 02.02.2021 kl.11.53