Informasjon om tiltak og forhåndsregler i forbindelse med koronavirus

Denne siden oppdateres jevnlig, og vil gi deg den nyeste informasjonen vi på Nøtterøy vgs har vedrørende situasjonen rundt koronavirus, smitte og tiltak som blir gjort på skolen vår

16.04.2021: Gult nivå uke 16

Neste uke er NVS tilbake på gult nivå og alle skal tilbake på skolen hver dag. Vi må imidlertid fortsette med strenge smitteverntiltak, og det meste blir som på rødt nivå.

11.04.2021: Rødt nivå i uke 15

Kommuneoverlegen i Færder har besluttet at det blir rødt nivå i trafikklysmodellen for NVS i uke 15. Elevene har fått informasjon på Teams om hvilke dager de skal på skolen. Se for øvrig egne dokumenter om skjerpet rødt nivå og bruk av munnbind.

Info om uke 15 rødt nivå

Bruk av munnbind på skolen

Her er en liten film fra FHI om korrekt bruk av munnbind.

OBS på skolen vår skal munnbind kastes i egne gule søppelkasser.

26.03.2021: En elev smittet. Fortsatt forsterkede tiltak etter påske

På grunn av den reviderte trafikklysmodellen, som trer i kraft 12. april, må skolen bruke uke 14 til å oppdatere planene for gult og rødt nivå. Det blir derfor mye digital hjemmeundervisning på elevene i uke 14, på samme måte som før påske. Elever og ansatte må forberede seg på mer tid på skolen på rødt nivå fra uke 15.

Disse forholdene gjelder med mindre kommunal smittevernmyndighet beslutter noe annet.

Det er bekreftet at en elev i 3STB er smittet med Covid 19.

Eleven har ikke vært på skolen pga digital hjemmeundervisning.

 

18.03.2021: To elever ved skolen smittet. Fortsatt forsterkede tiltak i uke 12

To elever smittet

Vi har to nye smittetilfeller ved skolen. Det gjelder en elev i 2BUA, og en elev i 1HOC. Ingen av elevene har vært på skolen siden 4. mars. Det er derfor ikke behov for karantenetiltak hos oss. Elevene følges opp av smittesporerne i kommunene.

Fortsatt forsterkede tiltak i uke 12

Skolen gjennomfører opplæring etter rødt nivå i trafikklysmodellen også i uke 12 på samme måte som uke 11. Det betyr at vi fortsetter med mye digital  hjemmeundervisning fram til påskeferien.

12.03.2021: Fortsatt forsterkede tiltak i uke 11

Med smitte, karantene og ventekarantene er det fortsatt en noe uoversiktlig og krevende driftssituasjon ved flere av skolene i det tidligere Vestfold. Elever, foresatte og ansatte uttrykker sterkere bekymring for situasjonen enn tidligere. Det er en utfordring å følge «gammelt» rødt nivå i trafikklysmodellen med utbrudd av mutert virus og en trafikklysmodell til revisjon, der økt avstand og færre nærkontakter er varslet som utgangspunkt for revisjonen.

For NVS betyr det at det blir mer digital hjemmeundervisning for elevene på rødt nivå enn det vi har praktisert tidligere.

06.03.21: Forsterkede tiltak av smittevernhensyn

Fylkeskommunen har i dag gjennomført samtaler med kommunelegene i Horten, Færder og Tønsberg kommuner. Kommunelegene vurderer i samråd med oss at de videregående skolene i disse tre kommunene i hovedsak bør gjennomføre digital opplæring uke 10.

Re videregående skole hadde allerede planlagt digital opplæring grunnet driftsmessige utfordringer. I tillegg må Horten, Greveskogen, Færder og Nøtterøy videregående skoler nå planlegge for mer digital opplæring enn forutsatt på rødt nivå.

Elever som av ulike årsaker har behov for å møte på skolen, skal fortsatt få tilbud om dette.

 

05.03.2021: NVS på rødt nivå fra 5. mars

Færder kommune har gitt tilslutning til at skolen går til rødt nivå fra 05.03.21 til og med 16.03.21. Det betyr at alle videregående skoler i gamle Vestfold nå er i rødt. Bakgrunnen er den mobiliteten (internt i skolene og mellom kommuner) som kjennetegner videregående skole.

Skolen utarbeider rulleringsplaner for trinn og klasser i dag, og informerer elevene på Teams så snart de er klare.

Udir: Dette betyr rødt nivå

04.03.2021: Digital hjemmeundervisning

Fredag 5. mars vil alle elvene ved skolen ha digital hjemmeundervisning. Skolen forbereder seg på rødt nivå fra neste uke. Informasjon vil bli gitt så snart planene foreligger.

04.03.2021: Flere ansatte og elever i karantene

En elev i 1HOC har fått påvist covid-19. 16 elever og seks ansatte er satt i karantene. Smittesporing pågår.

04.03.2021: Smittet elev på NVS

Det er påvist Covid 19-smitte hos en av skolens elever i 2STC. Eleven har ikke vært på skolen siden før vinterferien, det er derfor ikke behov for karantenetiltak på Nøtterøy VGS. Rektor er i dialog med kommuneoverlegen om situasjonen.

18.01.2021: NVS tilbake til gult nivå

Regjeringen har besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler kan gå tilbake til gult nivå fra onsdag 20. januar.

Les mer om hvilke smitteverntiltak skolen skal følge

Hva betyr gult nivå?

Regjeringen informerer

Hva kan du gjøre for å unngå Covid-19 smitte

03.01.2021: Alle landets videregående skoler går over til rødt nivå

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

Elevene har fått beskjed om hvilke trinn som skal møte i morgen mandag.

Forsterkede tiltak av smittevernhensyn

Fylkeskommunen har i dag gjennomført samtaler med kommunelegene i Horten, Færder og Tønsberg kommuner. Kommunelegene vurderer i samråd med oss at de videregående skolene i disse tre kommunene i hovedsak bør gjennomføre digital opplæring uke 10.

 

Re videregående skole hadde allerede planlagt digital opplæring grunnet driftsmessige utfordringer. I tillegg må Horten, Greveskogen, Færder og Nøtterøy videregående skoler nå planlegge for mer digital opplæring enn forutsatt på rødt nivå.

 

Elever som av ulike årsaker har behov for å møte på skolen, skal fortsatt få tilbud om dette.

Hva innebærer rødt nivå?  Informasjon fra Udir

Informasjon fra regjeringen

 

12.11.2020: Oppdaterte rutiner for skoleskyss

Vestfold og Telemark fylkeskommunes har oppdaterte retningslinjene for skoleskyss og smittevern.

 

 

09.11.2020: Alle møter til undervisning på skolen onsdag 11. november

Det blir digital undervisning som planlagt, tirsdag 10. november. Onsdag 11. november møter alle elever på skolen til ordinær undervisning etter timeplanen.

Informasjon fra Vestfold og Telemark fylkeskommune

Gult nivå: en liten påminnelse om hva som gjelder både i og utenfor klasserommet


06:11:2020: Hjemmeundervisning mandag 9. og tirsdag 10. november

På bakgrunn av regjeringens oppdaterte retningslinjer for smittevern, har Vestfold og Telemark fylkeskommune fredag 6. november besluttet å sette alle videregående skoler i kommuner som er definert som røde, i rød beredskap. Det gjelder alle kommunene i tidligere Vestfold, samt Grenlands-kommunene.

Informasjon fra Vestfold og Telemark fylkeskommune

Rødt beredskapsnivå innebærer ikke at skolene stenger, men at det iverksettes tiltak som skal begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler. 

Skolens ledelse, administrasjon og elevtjeneste har behov for å bruke mandag 9. og tirsdag 10. november til å lage gode rullerings- og romplaner for å begrense fysisk kontakt på skolen. Opplæringen for alle elever de to dagene blir derfor på Teams, og i samsvar med timeplanen.

Organisering gjeldende fra onsdag 11. november til fredag 4. desember

Vi lager en rulleringsplan, basert på erfaringer fra gjenåpningen i våres, med et kun et trinn på skolen daglig. Omorganiseringen gjelder mandag til torsdag. På fredager vil vi prioritere klasser/grupper som har vurderingssituasjoner til å være på skolen. Vi ønsker ikke å ha en opphopning av vurderinger/prøver når skolen åpner opp igjen.

På grunn av avstandsregler vil klasser/grupper på mer enn 18 elever fordeles på to rom. Det vil derfor lages en midlertidig romplan som avviker stort fra den ordinære romplanen. Den midlertidige romplanen kunngjøres bredt.

Rulleringsplanen gjeldende for uke 46 kunngjøres til elevene tirsdag 10. november.

 

06.11.2020: NVS er nå i rød sone i trafikklysmodellen

Beredskapsledelsen i fylkeskommunen skal i møte med Fylkesmannen fredag 6. november for å koordinere tiltakene i vår region. Vi er forberedt på er at det blir endringer i skolehverdag fra neste uke. Ny informasjon kommer så snart nye tiltak er avklart.

 

Publisert: 06.11.2020 Oppdatert: 16.04.2021 kl.08.49