Informasjon om tiltak og forhåndsregler i forbindelse med koronavirus

Informasjon om gjeldende smittesituasjon ved Nøtterøy VGS. Følg med her for siste oppdatering av situasjonen rundt koronavirus, smitte og tiltak som blir gjort på skolen vår. Denne siden oppdateres jevnlig.

26.10.2021: To elever, en i 2STA og en i 2STD, er smittet av Covid-19

Anbefalinger og tiltak som tidligere.

25.10.2021: Fire elever i 2STD er smittet av COVID-19

Det anbefales følgende:

  • ­Elever som ikke er vaksinert bør ta en test snarest mulig.
  • Ha lav terskel for å teste deg på nytt dersom du får symptomer.
  • Elever som har tatt 1.dose og/eller 2.dose av koronavaksine trenger ikke å teste seg, men anbefales å gjøre det ved symptomer.
  • Alle bes følge med på egen helsetilstand i 10 dager (fra fredag 20.10.21).
  • Elevene kan møte som vanlig på skolen.

Elevene får utlevert selvtester og får tilbud om testing i morgen.Det er også mulig å bestille test på teststasjonen.

02.09.2021: Nok en elev har testet positivt på covid-19

En elev i 3STE har testet positivt på covid-19. Smittesporing pågår. Elever som skal teste seg har fått beskjed på Teams.

01.09.2021: Enda en elev bekreftet smittet

En elev i 3STD har testet positivt på covid-19. Smittesporing pågår. Elever som skal teste seg har fått beskjed på Teams.

01.09.2021: Elev smittet med covid-19

En elev i klasse 3STB har fått påvist covid-19 i dag. Alle elever i klassen må teste seg så raskt som mulig. I tillegg må elever i programfagsgruppene Psykologi 2, Samfunnsfaglig engelsk og Sosialkunnskap teste seg ved første anledning. Se under for videre informasjon om testing og karantene.

Dag 0-1:

Første test tas så raskt som mulig på kommunes teststasjon, innen 24 timer. Det tas da  hurtigtest samt en PCR test. Dersom hurtigtest er negativ, kan personen fritas smittekarantene.

Dag 3:

Det tas ny test på skolen for hele klasser som er unntatt smittekarantene. Kommunen møter opp og det gjennomføres selvtest under oppsyn og veiledning. Det tas her kun hurtigtest, og det er ikke karantene i påvente av testresultat.

Dag 5:

Samme som dag 3. Dersom negativt resultat, avsluttes testingen.

Det er ikke fritak for smittekarantene før den første hurtigtesten er besvart med negativt resultat. Dersom det ikke tas test i henhold til regime, opphører fritaket for smittekarantene.

 

11.08.2021: Grønt nivå fra første skoledag

Skolen starter opp på grønt nivå i trafikklysmodellen.

På grønt nivå kan skolehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter, men det vil fremdeles være noen smitteverntiltak:

  • Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer
  • Det er viktig å holde avstand der det er mulig
  • Normalt renhold og god håndhygiene

11.06.2021: To nye smittetilfeller i ettermiddag

Enda en elev i 2STB har påvist covid-19. Klassen er allerede i karantene og det er ikke behov for ytterligere karantenetiltak.

En elev i 2STD har også fått påvist covid-19. Hele klassen settes i karantene og husstandsmedlemmer i ventekarantene. Elevene må teste seg så raskt det lar seg gjøre. Husstandsmedlemmer er i ventekarantene til det foreligger negativ test på eleven.

11.06.2021: Nok en elev smittet

Vi har akkurat fått bekreftet at en elev i 1HOA har påvist covid-19 smitte. Klassen settes i karantene. Hustandsmedlemmer er i ventekarantene til negativ test foreligger. Smittesporing pågår utover kvelden og antakelig i helgen.

11.06.2021: Ny elev med covid-19 i dag

En elev i 1STE er bekreftet smittet med covid-19. Hele klassen settes i karantene. Husstandsmedlemmer er i ventekarantene til negativ test foreligger.

11.06.2021: Oppdatering om smitte og karantene på vg2 ST

Fire elever ved Nøtterøy VGS har de siste dager fått påvist smitte av covid-19. Dette fører til at alle elever i 2STB, 2STC og 2STE samt følgende programfagsgrupper er i karantene:

Programfagsgruppe

Lærer

IT 1

SAMAN

Rettslære 1A

NJØID

Samfunnsøkonomi 1

KORKR

Matematikk S1

HAMEG

Markedsføring1

STOBI

Psykologi 1

JOHGI

Spansk 2A

SVOBE

Matematikk 2P

GROHE

Husstandsmedlemmer er i ventekarantene til elevene tester negativt. Dato for karanteneslutt er individuell og må avklares når smittesporer ringer.

Elever i 2STA og 2STD som er i programfagsgruppene nevnt over er i karantene. Øvrige elever i 2STA og 2STD er ute av karantene nå. Det samme er andre husstandsmedlemmer. Øvrige elever på studiespesialiserende og helse- og oppvekstfag er ikke i karantene.

10.06.2021: Hele VG2ST i karantene

Skolen har vært i kontakt med ass. kommuneoverlege og på grunn av en svært uoversiktlig smittesituasjon har hun besluttet å sette elever og ansatte i hele vg2 ST i karantene. Husstandsmedlemmer er i ventekarantene.  Skolens ledelse må bruke tid i morgen til å få oversikt, og til å følge opp smittesporingen. Sannsynligvis snakker vi ikke om 10 dagers karantene, men karantene fram til den enkelte er sjekket ut i forhold til nærkontakt.

10.06.2021: To nye elever smittet med Covid-19

I kveld har vi fått bekreftet to nye smittetilfeller. Elevene går i 2STC og 2STE. Begge klassene settes i 10 dagers karantene. Husstandsmedlemmer er i ventekarantene til negativ test foreligger. Smittesporing pågår. Samtlige elever tester seg i morgen. Mer informasjon om dato for karantene kommer i morgen

10.06.2021: To elever smittet

En elev i 2STB har i dag fått påvist Covid-19 smitte og er i karantene. Hele klassen er i karantene til 17. juni sammen med lærerne som hadde eleven mandag. Alle bør teste seg i dag. Elever og ansatte kan teste seg ut av karantene 15. juni. Familiemedlemmer er i ventekarantene til negativt svar foreligger. En elev i 2HOS er også bekreftet smittet. Eleven var allerede i karantene, og det er ikke behov for ytterligere tiltak.

01.06.2021: 1STC ute av karantene

1STC er ute av karantene i kveld og møter som normalt i morgen. 3STB og 3STC er i karantene til 10. juni, men kan teste seg ut av karantenen tidligst 8. juni.

01.06.2021: Påvist covid-19 smitte på NVS

En av skolens ansatte er smittet av covid-19 og klasse 1STC, 3STB og 3STC er i karantene til 9. juni. Elevene må teste seg så raskt som mulig. Smittesporing pågår. Familiemedlemmer til elever i de berørte klassene er i ventekarantene til elevene har testet negativt.

27.05.2021: Russefeiring satt på pause

Økt smittespredning har ført til at kommuneoverlegene i Tønsberg og Færder i samarbeid med rektorer, fylkeskommunen og representanter for russen ønsker en pause i russefeiringen inntil videre. Les brevet til russen fra kommuneoverlegene her

24.05.2021: Smittet elev

Det er bekreftet en smittet elev med covid-19 i dag. Eleven går i 3APT og har ikke vært på skolen siden onsdag 19. mai. Det er ikke behov for karantenetiltak for klassen eller lærere.

10.05.2021: Tilbud om testing for russekullet 12. mai

I samarbeid med Færder kommune får alle elever i vg3 tilbud om frivillig Covid-19 test onsdag 12. mai. Skolen planlegger oppfølgingstest onsdag 19. mai, men datoen er foreløpig ikke bekreftet. Elevene informeres på Teams for praktisk gjennomføring .

16.04.2021: Gult nivå uke 16

Neste uke er NVS tilbake på gult nivå og alle skal tilbake på skolen hver dag. Vi må imidlertid fortsette med strenge smitteverntiltak, og det meste blir som på rødt nivå.

11.04.2021: Rødt nivå i uke 15

Kommuneoverlegen i Færder har besluttet at det blir rødt nivå i trafikklysmodellen for NVS i uke 15. Elevene har fått informasjon på Teams om hvilke dager de skal på skolen. Se for øvrig egne dokumenter om skjerpet rødt nivå og bruk av munnbind.

Info om uke 15 rødt nivå

Bruk av munnbind på skolen

Her er en liten film fra FHI om korrekt bruk av munnbind.

OBS på skolen vår skal munnbind kastes i egne gule søppelkasser.

26.03.2021: En elev smittet. Fortsatt forsterkede tiltak etter påske

På grunn av den reviderte trafikklysmodellen, som trer i kraft 12. april, må skolen bruke uke 14 til å oppdatere planene for gult og rødt nivå. Det blir derfor mye digital hjemmeundervisning på elevene i uke 14, på samme måte som før påske. Elever og ansatte må forberede seg på mer tid på skolen på rødt nivå fra uke 15.

Disse forholdene gjelder med mindre kommunal smittevernmyndighet beslutter noe annet.

Det er bekreftet at en elev i 3STB er smittet med Covid 19.

Eleven har ikke vært på skolen pga digital hjemmeundervisning.

 

18.03.2021: To elever ved skolen smittet. Fortsatt forsterkede tiltak i uke 12

To elever smittet

Vi har to nye smittetilfeller ved skolen. Det gjelder en elev i 2BUA, og en elev i 1HOC. Ingen av elevene har vært på skolen siden 4. mars. Det er derfor ikke behov for karantenetiltak hos oss. Elevene følges opp av smittesporerne i kommunene.

Fortsatt forsterkede tiltak i uke 12

Skolen gjennomfører opplæring etter rødt nivå i trafikklysmodellen også i uke 12 på samme måte som uke 11. Det betyr at vi fortsetter med mye digital  hjemmeundervisning fram til påskeferien.

12.03.2021: Fortsatt forsterkede tiltak i uke 11

Med smitte, karantene og ventekarantene er det fortsatt en noe uoversiktlig og krevende driftssituasjon ved flere av skolene i det tidligere Vestfold. Elever, foresatte og ansatte uttrykker sterkere bekymring for situasjonen enn tidligere. Det er en utfordring å følge «gammelt» rødt nivå i trafikklysmodellen med utbrudd av mutert virus og en trafikklysmodell til revisjon, der økt avstand og færre nærkontakter er varslet som utgangspunkt for revisjonen.

For NVS betyr det at det blir mer digital hjemmeundervisning for elevene på rødt nivå enn det vi har praktisert tidligere.

06.03.21: Forsterkede tiltak av smittevernhensyn

Fylkeskommunen har i dag gjennomført samtaler med kommunelegene i Horten, Færder og Tønsberg kommuner. Kommunelegene vurderer i samråd med oss at de videregående skolene i disse tre kommunene i hovedsak bør gjennomføre digital opplæring uke 10.

Re videregående skole hadde allerede planlagt digital opplæring grunnet driftsmessige utfordringer. I tillegg må Horten, Greveskogen, Færder og Nøtterøy videregående skoler nå planlegge for mer digital opplæring enn forutsatt på rødt nivå.

Elever som av ulike årsaker har behov for å møte på skolen, skal fortsatt få tilbud om dette.

 

05.03.2021: NVS på rødt nivå fra 5. mars

Færder kommune har gitt tilslutning til at skolen går til rødt nivå fra 05.03.21 til og med 16.03.21. Det betyr at alle videregående skoler i gamle Vestfold nå er i rødt. Bakgrunnen er den mobiliteten (internt i skolene og mellom kommuner) som kjennetegner videregående skole.

Skolen utarbeider rulleringsplaner for trinn og klasser i dag, og informerer elevene på Teams så snart de er klare.

Udir: Dette betyr rødt nivå

04.03.2021: Digital hjemmeundervisning

Fredag 5. mars vil alle elvene ved skolen ha digital hjemmeundervisning. Skolen forbereder seg på rødt nivå fra neste uke. Informasjon vil bli gitt så snart planene foreligger.

04.03.2021: Flere ansatte og elever i karantene

En elev i 1HOC har fått påvist covid-19. 16 elever og seks ansatte er satt i karantene. Smittesporing pågår.

04.03.2021: Smittet elev på NVS

Det er påvist Covid 19-smitte hos en av skolens elever i 2STC. Eleven har ikke vært på skolen siden før vinterferien, det er derfor ikke behov for karantenetiltak på Nøtterøy VGS. Rektor er i dialog med kommuneoverlegen om situasjonen.

18.01.2021: NVS tilbake til gult nivå

Regjeringen har besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler kan gå tilbake til gult nivå fra onsdag 20. januar.

Les mer om hvilke smitteverntiltak skolen skal følge

Hva betyr gult nivå?

Regjeringen informerer

Hva kan du gjøre for å unngå Covid-19 smitte

03.01.2021: Alle landets videregående skoler går over til rødt nivå

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

Elevene har fått beskjed om hvilke trinn som skal møte i morgen mandag.

Forsterkede tiltak av smittevernhensyn

Fylkeskommunen har i dag gjennomført samtaler med kommunelegene i Horten, Færder og Tønsberg kommuner. Kommunelegene vurderer i samråd med oss at de videregående skolene i disse tre kommunene i hovedsak bør gjennomføre digital opplæring uke 10.

 

Re videregående skole hadde allerede planlagt digital opplæring grunnet driftsmessige utfordringer. I tillegg må Horten, Greveskogen, Færder og Nøtterøy videregående skoler nå planlegge for mer digital opplæring enn forutsatt på rødt nivå.

 

Elever som av ulike årsaker har behov for å møte på skolen, skal fortsatt få tilbud om dette.

Hva innebærer rødt nivå?  Informasjon fra Udir

Informasjon fra regjeringen

 

12.11.2020: Oppdaterte rutiner for skoleskyss

Vestfold og Telemark fylkeskommunes har oppdaterte retningslinjene for skoleskyss og smittevern.

 

 

09.11.2020: Alle møter til undervisning på skolen onsdag 11. november

Det blir digital undervisning som planlagt, tirsdag 10. november. Onsdag 11. november møter alle elever på skolen til ordinær undervisning etter timeplanen.

Informasjon fra Vestfold og Telemark fylkeskommune

Gult nivå: en liten påminnelse om hva som gjelder både i og utenfor klasserommet


06:11:2020: Hjemmeundervisning mandag 9. og tirsdag 10. november

På bakgrunn av regjeringens oppdaterte retningslinjer for smittevern, har Vestfold og Telemark fylkeskommune fredag 6. november besluttet å sette alle videregående skoler i kommuner som er definert som røde, i rød beredskap. Det gjelder alle kommunene i tidligere Vestfold, samt Grenlands-kommunene.

Informasjon fra Vestfold og Telemark fylkeskommune

Rødt beredskapsnivå innebærer ikke at skolene stenger, men at det iverksettes tiltak som skal begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler. 

Skolens ledelse, administrasjon og elevtjeneste har behov for å bruke mandag 9. og tirsdag 10. november til å lage gode rullerings- og romplaner for å begrense fysisk kontakt på skolen. Opplæringen for alle elever de to dagene blir derfor på Teams, og i samsvar med timeplanen.

Organisering gjeldende fra onsdag 11. november til fredag 4. desember

Vi lager en rulleringsplan, basert på erfaringer fra gjenåpningen i våres, med et kun et trinn på skolen daglig. Omorganiseringen gjelder mandag til torsdag. På fredager vil vi prioritere klasser/grupper som har vurderingssituasjoner til å være på skolen. Vi ønsker ikke å ha en opphopning av vurderinger/prøver når skolen åpner opp igjen.

På grunn av avstandsregler vil klasser/grupper på mer enn 18 elever fordeles på to rom. Det vil derfor lages en midlertidig romplan som avviker stort fra den ordinære romplanen. Den midlertidige romplanen kunngjøres bredt.

Rulleringsplanen gjeldende for uke 46 kunngjøres til elevene tirsdag 10. november.

 

06.11.2020: NVS er nå i rød sone i trafikklysmodellen

Beredskapsledelsen i fylkeskommunen skal i møte med Fylkesmannen fredag 6. november for å koordinere tiltakene i vår region. Vi er forberedt på er at det blir endringer i skolehverdag fra neste uke. Ny informasjon kommer så snart nye tiltak er avklart.

 

Publisert: 06.11.2020 Oppdatert: 26.10.2021 kl.12.16