Kort innpå - 3 små filmer om smittevern


Publisert:

25.09.2020

Oppdatert:

24.08.2021 kl.09.19

Disse tre filmene tar det deg bare noen få minutter å se, men de gir deg viktig informasjon om hvordan du skal beskytte deg og andre mot koronavirus i hverdagen.